ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نتایج یک نظرسنجی در ایران: ۵۸ درصد کارگران برای امرار معاش شغل دوم دارند و خواستار افزایش بیش از ۴۰ درصدی مزد هستند

تنها ۷,۸ درصد کارگران گفته‌اند که دستمزد حاصل از شغل اصلی به صورت کامل کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد. ۵۳ درصد کارگران نیز معتقدند دولت در تعیین حداقل دستمزد فقط به فکر منافع خود است.

«مرکز افکارسنجی سرمایه» به‌تازگی نظرسنجی‌ای در رابطه با وضعیت زندگی کارگران و نگاهشان نسبت به عملکرد دولت در تعیین دستمزد انجام داده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۹ درصد کارگران می‌گویند حقوق شغل اصلی ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را هم پوشش نمی‌دهد و ۵۸ درصد کارگران برای تأمین هزینه زندگی، شغل دوم دارند. ۵۸ درصد کارگران خواستار افزایش بیش از ۴۰ درصدی مزد شدند و ۵۳ درصد کارگران معتقدند دولت در تعیین حداقل دستمزد فقط به فکر منافع خود است.

۷۰ درصد کارگران می‌گویند قیمت‌ها باید کنترل شود

به گزارش روزنامه «کار و کارگر»، در این نظرسنجی ۳,۱ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که درآمد ماهانه‌شان از شغل اصلی زیر شش میلیون تومان، هفت درصد شش تا هشت میلیون، ۹,۷ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲۲,۶ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۴,۸ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۲۱,۶درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۷,۲ درصد بیش از ۲۰ میلیون است و چهار درصد به این پرسش پاسخی نداده‌اند.

در حالی حدود ۸۹ درصد کارگران و کارمندان زیر ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند که کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را در تهران ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار و در سطح کشوری ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برآورد کرده است.

۲۱,۸ درصد کارگران و کارمندان گفته‌اند برای بهبود وضعیت معیشت باید دستمزدها افزایش یابد. ۷۰,۵ درصد معتقد بودند که قیمت‌ها باید کنترل شود و ۷,۷ درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی بیان کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در مورد «لزوم افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک» پاسخ دادند که ۱۹,۸ درصد از پاسخگویان اصلاً با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک موافق نبوده، ۸,۲ درصد خیلی کم، ۱۲,۲ درصد کم، ۳۰,۲ درصد زیاد و ۲۹,۶ درصد به میزان خیلی زیاد با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ موافق بوده‌اند.

۵۸ درصد کارگران می‌گویند برای تأمین هزینه‌های زندگی شغل دوم دارند

تنها ۷,۸ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی به صورت کامل کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد. ۱۲,۲ درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، ۲۱,۲ درصد پاسخ دادند تا ۶۰ درصد و در نهایت ۵۸,۸ درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آنها را پوشش می‌دهد.

در پاسخ به این پرسش که کاستی دستمزدهایشان را چگونه جبران می‌کنند، ۵۷,۷ درصد کارگران پاسخ داده‌اند از طریق شغل دوم، ۵,۲ درصد گفته‌اند با اضافه‌کاری، ۲۲,۴ درصد با «قناعت و صرفه‌جویی»، هفت درصد گفته‌اند همسرشان هم شاغل است، ۳,۱ درصد با کمک‌گرفتن از خانواده و ۴,۸ درصد نیز با قرض و وام گرفتن.

۵۸ درصد کارگران خواستار افزایش بیش از ۴۰ درصدی مزد شدند

قسمت دیگر این نظرسنجی به پیش‌بینی کارگران از افزایش دستمزد سال آینده مربوط می‌شد. از این جهت، ۱۰,۲ درصد از پاسخگویان افزایش دستمزد سال آینده را یک تا ۱۰ درصد، ۳۸,۷ درصدشان ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۲۷,۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصد، ۹,۸ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷,۱ درصد احتمال افزایش ۴۱ تا ۵۰ درصد و ۳,۵ درصد نیز بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیش‌بینی کرده‌اند.

سه درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

در بخشی تحت عنوان «انتظار کارگران از افزایش دستمزدها در سال جدید»، ۳,۴ درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید یک تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۷,۲ درصد انتظار افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی را دارند، ۱۱ درصد می‌خواهند دستمزدها ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد، ۱۷,۵ درصد انتظار افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصدی را دارند، ۲۸,۴ درصد افزایش ۴۱ تا ۵۰ درصدی و ۲۹,۷ درصد نیز خواستار افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها هستند.

۲,۸ درصد در این زمینه هیچ نظری نداشته‌اند.

۵۳ درصد کارگران معتقدند دولت در تعیین دستمزدها فقط به فکر منافع خود است

در پاسخ به این پرسش که «احساس می‌کنید نمایندگان دولت در شورای حقوق و دستمزد طرفدار کدام گروه هستند؟» ۴,۲ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که نماینده دولت در شورای حقوق و دستمزد به نفع کارگران عمل می‌کند، ۲۲,۵درصد گفته‌اند که دولت به نفع کارفرمایان است، ۹ درصد معتقد به بی‌طرفی نماینده دولت بوده‌اند و ۵۳,۲ درصد گفته‌اند که دولت به نفع خودش عمل می‌کند.

۱۱,۱ درصد در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

در پاسخ به این پرسش که «تا چه میزان احتمال تعدیل نیرو در کارگاه یا بنگاه اقتصادی محل کار خود را در سال آینده می‌دهید؟» ۱۸,۲درصد از پاسخگویان اصلاً احتمال تعدیل نیرو در کارگاه یا بنگاه اقتصادی محل کار خود را در سال آینده نمی‌دهند، ۱۶,۹درصد این احتمال را خیلی کم می‌دانند، ۱۶,۸درصد کم، ۲۰,۴درصد زیاد و ۱۷,۵درصد به میزان خیلی زیاد.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.