ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

راست افراطی، تهدیدی علیه دمکراسی

شباهت‌ها و تفاوت‌های برآمد راست افراطی در غرب و در ایران و پیامدهای تهدید آمیز آن از منظر دمکراسی و تبعیض علیه برابری انسان‌ها و اهمیت مبارزه همزمان علیه راست افراطی و بنیادگرایی اسلامی

در بخش نخست این سخنرانی که در شهر فرانکفورت برگزار شد سخنران به تعریف راست افراطی و پوپولیست، مولفه‌های و ویژگی‌های اصلی متمایز کننده آنها از راست محافظه کار و لیبرال، گوناگونی و تنوع آن‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری و رشد این پدیده می‌پردازد. همچنین سخنران به شباهت‌ها و تفاوت‌های برآمد راست افراطی در غرب و در ایران و پیامدهای تهدید آمیز آن از منظر دمکراسی و تبعیض علیه برابری انسان‌ها و اهمیت مبارزه همزمان علیه راست افراطی و بنیادگرایی اسلامی اشاره می کند.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

بخش دوم به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. در این بخش سخنران به تفاوت‌ها و شباهت‌های بنیادگرایی راست افراطی و بنیادگرایی اسلامی همچون دو جلوه متفاوت از برآمد اقتدارگرایی نوستالژیک، واپس‌گرا، عظمت‌طلب، بیگانه و نابردبار، منزجر از دمکراسی، سکسیست، هموفوبیست، دگرستیز و منکر شان برابر انسان‌ها می‌پردازد. همچنین سخنران به تفاوت میهن‌دوستی که نیروهای لیبرال، دمکرات، ملی و بخش عمده چپ‌ ایران به آن باورمند هستند با ناسیونالیسم عظمت طلب راست افراطی می‌پردازد که از قضا تنها امید خود به قدرت گیری را در مداخله نیروهای خارجی می‌داند. بخش پایانی پرسش و پاسخ به بررسی تفاوت نئولیبرالیسم و راست افراطی و نقش هموارکننده اولی در گسترش جهانی شدن ناعادلانه و ایجاد نارضایتی عمومی و تولید انزجار از سیاست که زمینه ساز رواج پوپولیسم است می‌پردازد که با زمینه‌های رشد راست افراطی در ایران که واکنشی اقتدارگرایانه در برابر واپسگرایی اسلامی است متفاوت است.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.