Share

در اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در یکصدو دومین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، گروه‌های کارگری مقابل سازمان جهانی کار در ژنو تجمع کردند.

پنج سندیکای فرانسوی ث. ژ. ت (CGT)، ث. اف. د. ت (CFDT)، اف. اس. او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaire) در همبستگی با کارگران ایران، در ماه ژوئن ۲۰۱۳ مقابل سازمان جهانی کار ایستادند و خواستار رسیدگی به به نقض حقوق کارگران در ایران شدند.

Share