ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

زمانه ورزش: بستن بازو‌بند پهلوانی به بازوی احمدی نژاد

رادیو زمانه به مناسبت بستن بازوبند پهلوانی بر بازوی محمود احمدی‌نژاد با مسلم اسکندر فیلابی، از پهلوانان کشتی ایران گفت‌وگویی انجام داده است

بستن بازو بند پهلوانی به بازوی محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی ریاست جمهوریش یکی از رویدادهای کمیاب در ایران به شمار می آید. با اینکه بستن بازوبند پهلوانی ریشه در سنت‌های کهن ایران زمین دارد اما دریافت آن توسط یک شخصیت سیاسی باعث شگفتی شده است. در مجله ورزشی این هفته با مسلم اسکندر فیلابی، از پهلوانان کشتی ایران در این باره گت‌وگویی انجام شده است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • بستن بازو‌بند پهلوانی به بازوی احمدی‌نژاد | میان پرده - Interlude

    [...] فایل صوتی را بشنوید: [...]