Share
مسعود مافان

مسعود مافان

جمعی از ناشران ایران با نگارش و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب، به آسیب‌شناسی صنعت نشر و کتاب در ایران پرداخته و برای بهبود وضع نابسامان نشر، پیشنهادها و راهکارهای خودشان را ارائه دادند. در این نامه آمده است:«بر این باوریم که برخورد دولت در سال‌های گذشته با حوزه کتاب، نشر و پدیدآور سطحی و البته حذفی بوده است و کمتر مبتنی بر پژوهش و کار کارشناسانه.»
و در ادامه به رانت‌خواری در پوشش حمایت‌های دولتی از برخی نویسندگان و ناشران و همچنین به سانسور و وضعیت پخش کتاب در کشور اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «فرصت‌های حمایتی به تحدید، یک‌سویه‌نگری و ایجاد رانت انجامیده است. کمیت تولید بسیار پایین آمده و به پیروی از آن، اقتصاد در گردش این حوزه تا مرز بحران پیش رفته است. در نبود ساز و کار مناسب برای ممیزی، انگیزه تولید کتاب خدشه‌دار شده است؛ همچنان که وضع پخش کتاب در کشور نابسامان است و روند کسب و کار فرهنگی با آن همه مانع و مشکل روز به روز سخت‌تر می‌شود که نمونه‌ای از آن مسأله نبود اعمال معافیت مالیاتی برای ناشران و کتاب‌فروشان است.»
سراج‌الدین میردامادی برای بررسی بیشتر این موضوع با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در استکهلم گفت‌وگویی کرده و از ایشان پرسیده است که وضع تشکل صنفی ناشران در ایران چگونه است؟ و مهم‌ترین مشکلات صنف ناشران در ایران چیست ؟

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130725_Siasi_Seraj_MafanMasoud.mp3[/podcast]

Share