Share

منور رمضانی، مشهور به ننه حسن ساکن شهرستان خدابنده است که در ۷۰ سالگی شروع به کشیدن نقاشی کرده است. او با کشیدن نقاشی از داستان‌ها، باورها و شیوه زندگی مردم روستاهای آذربایجان، بخش مهمی از ادبیات شفاهی پیرامون خود را به تصویر کشیده است.

13920503202746497_PhotoL

عکس: مجید حق دوست

Share