Share

conferencIWSFبیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران با تم محوری «زن، تن و اختیار» از روز چهارم مرداد در شهر کلن آغاز شد و تا ششم مرداد ادامه پیدا کرد.
در این کنفرانس سه پژوهشگر از ایران و بیش از بیست نویسنده و پژوهشگر ایرانی و غیرایرانی در حوزه حقوق زنان به طرح یددگاه‌ها و پژوهش‌های خود پیرامون مسائل زنان پرداختند.
در این کنفرانس طبق روال هر ساله، جایزه حامد شهیدیان اعطا شد. کمیته بررسی مقالات و پژوهش‌های بنیاد زنان، مقاله پژوهشی «تعامل و تبادل فمینیسم و ناسیونالیسم در ایران» از ساغر غیاثی، مدافع حقوق زنان و حقوق بشر را به عنوان برنده این جایزه معرفی کرد.
همچنین گلناز امین، مدیر بنیاد پژوهش‌های زنان ایران پیام بنیاد را برای حاضران قرائت کرد.
«پیکر زن و حجاب در جوامع اسلامی» و «جنسیت و هویت جنسی» عنوان دو میزگردی بود که در این کنفرانس برگزار شدند. همچنین سخنرانان در این سه روز به طرح موضوعاتی چون بازنمایی بدن زن در فیس‌بوک، جنسیت و انتخاب، شرم از تن و نقش مذهب و سنت، بدن زن و پاشنه آشیل جنبش زنان ایران و زندگی مجردی و رابطه آن با اختیار زنان پرداختند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130730_IWSF_Conference_LidaHosseiniNejad.mp3[/podcast]

Share