Share

۳۱ نفر طی ۵۴ روز در شهرستان میبد استان یزد دست به خودکشی زدند که منجر به مرگ یک نفر از آن‌ها شده است.

تارنمای محلی “میبدخبر” نوشته خودکشی در این شهرستان مذهبی “جایی برای خود باز کرده” است.

این گزارش می‌افزاید “خودکشی در شهری که مشکل کار و درآمد وجود ندارد، جای بسی تعجب است.”

Share