ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«کمی بهار...»؛ شهرنوش پارسی‌پور- ۳

ياور نبيلى، در سر بساط ترياك احمد امانى، درباره جنگ با لرها حرف مى زند. او كه در جريان اين جنگ‌ها پنج تير خورده است، پدر تير لقب گرفته است.

بزرگ‌ کنید

ياور نبيلى، در سر بساط ترياك احمد امانى، درباره جنگ با لرها حرف مى زند. او كه در جريان اين جنگ‌ها پنج تير خورده است، پدر تير لقب گرفته است. امير، پسر بزرگ احمد امانى، كه از ترياك كشيدن پدرش خوشش نمى‌آيد، مجذوب حرف هاى ياور نبيلى شده است. ياور مى‌گويد كه مادران لر هنگام خواباندن بچه‌هايشان مى‌گفتند: اگر نخوابى مى گويم امير‌احمدى بيايد بخورتت!

 

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.