درباره نویسنده: Producer

آخرین مطالب نوشته شده: Producer

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۰

 دریافت نسخه کامل برنامه

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰  

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه

۲۰:۳۵  حقوق بشر - بهنام دارایی زاده

۲۰:۴۵  دگرباشان- آرمان...

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۰

 

دریافت نسخه کامل برنامه

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰  

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه

۲۰:۳۵  نقش رسانه‌ها و اعتصاب ۶۲ روزه مطبوعات...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۰

 

 دریافت نسخه کامل برنامه

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰  

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه

۲۰:۳۵  حقوق بشر- بهنام دارایی زاده

۲۰:۴۵  دگرباشان-...

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰

دریافت نسخه کامل برنامه

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰  

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه
۲۰:۳۵  حضور پر رنگ هنرمندان ایرانی در نمایشگاه «نگاهی دیگر» درنیویورک؛

          گفتگو با هنرمندان و...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۰

 

دریافت نسخه کامل برنامه

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰  

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵  برنامه حقوق بشری : حق به «شادی و تفریح» در چهارچوب نظام...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۰

 دریافت نسخه کامل برنامه

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰  

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
۲۰:۳۵ رشد راست‌گرایی در اروپا و تضیع حقوق مهاجرین و پناهندگان

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۲مرداد ۱۳۹۰

 

دریافت نسخه کامل برنامه 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰  

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
۲۰:۳۵ حذف زنانگی در سینما و ادبیات ایران، قسمت اول...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱ مرداد ‌ماه ۱۳۹۰

 

دریافت نسخه کامل برنامه

 
به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵  حقوق بشر - بهنام دارایی زاده

۲۰:۴۵  دگرباشان - آرمان...

برنامه‌های رادیو زمانه دریکشنبه ۱۹ تیر ‌ماه ۱۳۹۰

شنیدن نسخه کامل برنامه

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
تهیه کننده: سارا روشن
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ میراث فرهنگی:کهن ترین نیایشگاه جهان - بخش اول-...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه، ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۰

 دریافت نسخه کامل برنامه


به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
تهیه کننده: سارا روشن
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ کودک‌آزار

برنامه‌های رادیو زمانه در دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۰


دریافت نسخه کامل برنامه

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
تهیه کننده: شهزاده سمرقندی

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ 31 ژوییه؛ دادگاه کوهنوردان آمریکایی زندانی در تهران - پژمان...

برنامه‌های رادیو زمانه ,یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۰


 دریافت نسخه کامل

 

به وقت تهران ۲۰: ۳۰ تا ۲۲: ۰۰

به وقت آمستردام ۱۸: ۰۰ تا ۱۹: ۳۰
تهیه کننده: سارا روشن

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه، ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۰


دریافت نسخه کامل برنامه


به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
تهیه کننده: سارا روشن
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ بررسی...

برنامه‌های رادیو زمانه ,یکشنبه ۵ تیر ۱۳۹۰

 دریافت نسخه کامل برنامه

 
به وقت تهران ۲۰: ۳۰ تا ۲۲: ۰۰

به وقت آمستردام ۱۸: ۰۰ تا ۱۹: ۳۰
تهیه کننده: سارا روشن

۲۰: ۳۰ آغاز برنامه

۲۰: ۳۵ هلندیان در میان...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه، ۴ تیر ماه ۱۳۹۰

دریافت نسخه کامل برنامه
به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
تهیه کننده: سارا روشن

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ تصویب ...

برنامه‌های رادیو زمانه در آدینه، ۳ تیر ماه ۱۳۹۰

دریافت نسخه کامل برنامه


به وقت تهران ۲۰: ۳۰ تا ۲۲: ۰۰

به وقت آمستردام ۱۸: ۰۰ تا ۱۹: ۳۰

تهیه کننده: شهزاده سمرقندی


۳۰: ۲۰ آغاز برنامه

 

۳۵ :۲۰ آغاز همایش جهانی...

برنامه‌های رادیو زمانه , یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰

دریافت نسخه کامل برنامه

 
به وقت تهران 20:30 تا 22:00

به وقت آمستردام 18:00 تا 19:30
تهیه کننده: سارا روشن
 
20:30 آغاز برنامه
 
20:35 گفتگو با م....

برنامه‌های رادیو زمانه ,شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰

دریافت نسخه کامل برنامه

به وقت تهران 20:30 تا 22:00

به وقت آمستردام 18:00 تا 19:30
تهیه کننده: سارا روشن

20:30 آغاز برنامه
20:35 دگرباش
20:45 مرضیه - پژمان اکبرزاده
...

برنامه‌های رادیو زمانه , یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۰

دریافت نسخه کامل
 

به وقت تهران 20:30 تا 22:00

به وقت آمستردام 18:00 تا 19:30
تهیه کننده: پژمان اکبرزاده

 
20:30 آغاز برنامه

 
20:35 مجله میراث فرهنگی: نمایندگان مجلس قصد دارند با ارائه...

برنامه‌های رادیو زمانه ,شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۰

به وقت تهران 20:30 تا 22:00

به وقت آمستردام 18:00 تا 19:30
تهیه کننده: پژمان اکبرزاده

20:30 آغاز برنامه
20:35 استقلال کانون وکلا و تامین حق دفاع شهروندان  – بهنام دارایی‌زاده
20:45 دگرباش

آخرین نظرات داده شده توسط این نویسنده:

    هیچ نظری یافت نشد. Producer

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰