درباره نویسنده: فرهنگ زمانه

آخرین مطالب نوشته شده: فرهنگ زمانه

هتل فلاکت

به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد ماه مه ۱۹۶۸، برنامه جدیدی داریم به نام «روزانه‌ها» که رضا دانشور تهیه کرده است و بصورت روزانه، خاطراتی را از آن دوران و آن جنبش مطرح می‌کند.