درباره نویسنده: فرهنگ زمانه

آخرین مطالب نوشته شده: فرهنگ زمانه

بدو رفیق، دنیای کهنه پشت سرت است

اروپایی‌ها دیروز در یک هوای مردد، روز کارگر را با تظاهرات و سان و رژه جشن گرفتند. در فرانسه، بچه‌ها و پسر و دخترهای شاد و شنگول و گاهی هم بیکارها و فقیر فقرا توی...

هتل فلاکت

به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد ماه مه ۱۹۶۸، برنامه جدیدی داریم به نام «روزانه‌ها» که رضا دانشور تهیه کرده است و بصورت روزانه، خاطراتی را از آن دوران و آن جنبش مطرح می‌کند.