درباره نویسنده: L

آخرین مطالب نوشته شده: L

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض به حمله نظامی ترکیه به عفرین

#اعتراضات - از میان آن‌ها: دوشنبه ۲۱ اسفند در چند شهر از جمله تهران تظاهراتی دراعتراض به حمله نظامی دولت ترکیه به مردم عفرین برگزار شد.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب کارگران کاشی‌سازی کویر یزد

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۲۰ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراضات کشاورزان ورزنه

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۸ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض به تبعیض جنسیتی

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۷ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب سراسری کارگران تراورس

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۶ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود

#اعتراضات – از میان آن‌ها: تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۵ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض به دستگیری محمد حبیبی فعال صنفی معلمان

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۴ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب کارگران هپکو

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۳ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض به دستگیری کارگران فولاد اهواز

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۱ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض زن سرپرست خانواده در فیروزکوه

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۰ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب در مریوان

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۸ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب کارگران پیمانی پالایشگاه گاز ایلام

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۷ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض رانندگان شرکت واحد

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۶ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. از میان آن‌ها: حرکت اتوبوس‌های شرکت واحد با چراغ‌های روشن، تجمع سپرده‌گذاران در تهران، میاندوآب...

#اعتراضات – از میان آن‌ها: فراخوان به اعتصاب عمومی در بانه

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۴ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. از میان آن ها: خطبه‌های نمازجمعه اهواز تحت الشعاع شعارهای کارگران فولاد ، ...

شعارهای کارگران فولاد، رساتر از خطبه‌های نماز جمعه اهواز

کارگران حیطه عمل خود برای اعتراض را گسترش می‌دهند. از صحن کارخانه به خیابان و میدان. کارگران اهوازی پا در حریم تبلیغاتی هر هفته منبریان حکومت هم گذاشتند.

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب کارگران شرکت کیسون پیمانکار پتروشیمی سبلان

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز سوم اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. از میان آن‌ها: اعتصاب کارگران شرکت کیسون پیمانکار پتروشیمی سبلان، محاکمه دانشجویان با اتهامات امنیتی...

#اعتراضات – از میان آن‌ها: تظاهرات بازنشستگان و سپرده‌گذاران

خبرهای اعتراضی روز دوم اسفند: تجمع بازنشستگان، تجمع سپرده‌گذاران مقابل مجلس، اعتصاب کارگران فولاد اهواز، اعتصاب کارگران و تجمع بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه ...

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض انجمن مراکز معلولین کشور

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز اول اسفند صورت گرفته‌ از میان آنها: اعتصاب پزشکان طرحی رامهرز، بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اعتراض به احضار رادیولوژیست‌ها به کمیته انضباطی.

 #اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض معلمان حق‌التدریسی

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۳۰ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و با اخبار جدید بروز می‌شود.

آخرین نظرات داده شده توسط این نویسنده:

    هیچ نظری یافت نشد. L