بایگانی بخش چندپارگی جامعه ایران

مجموعه «چند پارگی جامعه ایران»

در این مجموعه جنبه‌ها و جلوه‌هایی از شکاف‌های مختلف در جامعه ایران بررسیده می‌شود، شکاف‌هایی که به فاصله “مرکز – پیرامون” منحصر نمی‌شوند. “مرکز” خود چندپاره است، “پیرامون” نیز.حاشیه‌نشینی و هویت جزیره‌ای

امید مهرداد - حاشیه مفهومی نسبی است چرا که همواره نسبت به مرکز تعریف می‌شود. بسته به این که تعریف ما از مرکز چه باشد، مفهوم حاشیه نیز تغییر خواهد کرد.

ایرانیان و رنج ناگزیر تبعید

رضا حاجی‌حسینی - پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، تبعید غیر رسمی فعالان سیاسی و اجتماعی، دگراندیشان، اقلیت‌های دینی و قومی و روزنامه‌نگاران به عملی رایج در ایران تبدیل شده است.

چپ و پیرامون؛ در گفت‌و‌گو با محمدرضا شالگونی

بابک مینا - آیا نیروهای چپ ایران توانست تهیدستان را هم‌بسته کند؟ چرا در انقلاب ایران نیروهای مذهبی موفق شدند بخش بزرگی از تهیدستان را بسیج کند؟

اختلاف طبقاتی و شکاف‌های سیاسی

بابک مینا - چرا جناح محمود احمد‌ی‌نژاد توانست طبقات پایین جامعه را بسیج کند؟ آيا حذف‌شدگان و حاشیه‌نشینان جامعه ایرانی قادر هستند نوعی همبستگی سیاسی جدید تشکیل دهند؟

مناطق “پیرامونی” و رسانه‌های فارسی

محسن کاکارش - چرا مناطق پیرامونی ایران در رسانه‌های خارج از کشور در حاشیه می‌مانند؟ آیا رویکرد این رسانه‌ها نیز مرکزگرایانه است یا مشکل از مناطق پیرامون است؟‌

دولت ملی، هویت‌های پیرامونی و مسئله کرد

بابک مینا - با چه مدل نظری می‌توان شکاف‌های جامعه‌ ایران را توضیح داد؟ آیا شکاف‌های مختلفی در جامعه وجود دارند یا شکافی اصلی وجود دارد که منشاء شکاف‌های دیگر است؟

نظام تبعیض و مهاجرتِ ناگزیر شاعران و نویسندگان

فیروزه رمضان‌زاده – در گفت‌و‌گو با چند هنرمند شهرستانی، «نظام تبعیض» و مهاجرت جوانان بااستعداد به تهران را بررسی می‌کنیم.

ادبیات داستانی و چندپارگی‌های فرهنگی ایران

بابک مینا- ادبیات اقلیمی، مهاجرت و تبعید، زبان فارسی، امکانات فرهنگی در تهران و شهرستان‌ها، و همچنین سانسور از موضوعات گفت‌و‌گویم با حسین نوش‌آذر است.

رسانه و جامعه متکثر‌؛ گفت‌وگو با مهدی جامی

بابک مینا - آیا رسانه‌ها ابزاری مناسب برای پژواک صدای حاشیه‌نشینان بوده‌اند و تاکنون توانسته‌اند این امید را متحقق کنند؟

ترک‌ها، تکثرگرایی و مسئله همبستگی

بابک مینا- ترک‌ها در ایران از برخی جنبه‌ها احساس پیرامونی بودن و حاشیه‌نشین بودن داشته‌اند، اما این احساس هویت پیرامونی در میان آنها چگونه است؟

توسعه، تبعیض و چندپارگی

بابک مینا در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر − آیا در ایران شانسی وجود دارد برای غلبه بر تکه‌پارگی و مجتمع‌شدنی دوباره؟

اقلیت‌ها و همگرایی در ایران

محسن کاکارش - از زمان آغاز اعتراض‌ شرایط دریاچه ارومیه، انتشار توافقنامه دو حزب کرد، اعتراض‌ در شهرهای عرب‌نشین و ... موضوع اقلیت‌ها در ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است.

مهاجرت ایرانیان؛ از اجبار تا اختیار

زهرا باقری شاد - ایرانیانی که در سال‌های اخیر از ایران خارج شده‌اند، چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با کسانی دارند که در دهه ۶۰ خورشیدی از این کشور خارج شدند؟

ملی‌گرایی اقلیت‌ها، بحران مدرنیته و زبان مادری

میثم بادامچی - گذاری در اینترنت نشان می‌دهد که در چند سال اخیر ملی‌گرایی‌های منتسب به اقلیت‌های قومی، رشدی سریع در ایران داشته است. در این میان به‌طور مشخص می‌توان از رشد ملی‌گرایی‌های ترکی...

گفت‌وگوی زمانه: رسانه و صداهای “دیگر”

"رسانه و صداهای دیگر"، موضوع کنفرانس ۳۰ نوامبر "زمانه" در آمستردام بود. کنفرانس در دو بخش برگزار شد: به صورت میزگردی به زبان فارسی و سپس به زبان انگلیسی.