بایگانی بخش از تریبون زمانهوقتی همه خواب بودیم

از تریبون زمانه- محمد مساعد: تصمیم به اجرای شیوه فعلی افزایش نرخ بنزین نشان می‌دهد چشم و دل سیاستمداران از این چشمه ثروت سیر نشده و در ادامه این بازی تکراری باید شاهد شوک‌های بعدی در دولت‌های آتی بمانیم.

چـرا فقط مـا زن‌ها بایـد گذشـت و فـداکاری داشـته باشـیم

از تریبون زمانه - فاطمه کریمی: حـق زن در چندهمسـری ایـن اسـت کـه شـوهرش عدالـت را بین وی و هوویـش رعایـت کنـد اما چگونه؟

نعمت «تحریم» و کودتای تعدیل ساختاری

کمیته عمل سازمانده کارگری − قیمت بنزین آزاد به ناگهان ۳ برابر شد؛ شوکی که خودش به تنهایی یک سونامی تورمی به پا خواهد کرد. در این گزارش نشان داده‌ایم که این نه پایان حمله،...

مردِ خوب مردِ مرده است

آلن بویز - چرا وقتی راجع به کردارهای مردانی صحبت می‌شود که مرتکب آزار جنسی یا تجاوز شده‌اند، ناگهان سر و کله کسی پیدا می‌شود که می‌گوید «نگوییم همه مردان»؟

تصاحب به‌مدد سلب مالکیت در کالایی‌سازی آموزش عالی

از تریبون زمانه - محمد مالجو: در روند کالایی‌سازی آموزش عالی چیزی که از توده‌ها سلب می‌شود حق برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان است که اصل سی‌ام قانون اساسی برای شهروندان مقرر کرده است....

جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمینیستی و تفاوت جنسی

آلنکا زوپانچیچ - نمی‌توان فمینیسم را به توصیفی برای انواع مختلفِ تبعیض تقلیل داد. باید همواره این پرسش را پیش کشید که چیست که این نوع تبعیض و تقسیم‌بندی، مثلاً سلسله‌ مراتبِ جنسیتی، را ایجاد...

محسن نامجو و خط کشیدن دور ایران

محمدرضا نیکفر − در دو حالت دور چیزی خط می‌کشیم. یا می‌خواهیم بر آن چشم پوشیم، از آن صرف نظر کنیم، یا می‌خواهیم برعکس ببینیمش. در این حالت دوم، وقتی دور چیزی خط می‌کشیم، آن...

محیط زیست و سوسیالیسم: شورش علیه انقراض

جواد موسوی خوزستانی – معرفی کتاب «سوسیالیسم و محیط زیستِ»  نوشته کاظم علمداری

«کتاب نقد» − شورا: شکل سیاسیِ سرانجامْ مکشوف؟

سایت "نقد": مجموعه‌ای از مقالات درباره تجربه‌ی جهانی جنبش کارگری، شوراها و خودگردانی

حق به شهر حق به مرکزیت است

از تریبون زمانه - ایمان واقفی: حکمرانان شهری در نهایت می‌خواهند از لوفور برای تحکیم جایگاه خودشان به عنوان متولیان و صاحبان شهر استفاده کنند حال آنکه تمام جهد و جد لوفور زیر و رو...

از جزیره امن باخانمان‌ها تا بن‌بست سرد بی‌خانمانی

روناک فرجی - متاسفانه به جز تضاد و تبعیض، فقر و توزیع ناعادلانه ثروت ما با یک پدیده هولناک مواجه هستیم به نام سفسطه آماری!

قانون اساسی، از مشروطه تا آینده

آسو / عبدالکریم لاهیجی، احمد سلامتیان - آیا ایران نیاز به یک قانون اساسی تازه‌ دارد؟ نارسایی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی در کجاست؟ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با قانون اساسی مشروطه دارد؟

ملاحظات جنسیتی بحران مسکن در ایران

الهه امانی - داشتن سرپناه، حق همه شهروندان است و زنان طبقات فرودست و متوسط از این معضل رنج بیشتری می‌برند.

«ماشین خوابی»، «چادر نشینی» و «پشت بام نشینی»؛ ماجرای ترسناک بحران مسکن در ایران

معین خزائلی - «ماشین خوابی»، «چادر نشینی» و «پشت بام نشینی»؛ این ها پدیده‌هایی هستند که اگرچه شاید با توجه به شرایط وخیم اقتصادی امروز در ایران برای عده‌ای عادی به‌نظر برسد، اما به روشنی...

علیرضا مناف‌زاده: مفهوم ایران − دو وبینار

«نگاهی به تازه‌ترین مطالعات درباره مفهوم ایران» و «ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی»

اعظم طالقانی؛ رجلی سیاسی و زنی برای تمام فصول

حسن یوسفی اشکوری - خانم طالقانی در این چهل سال همواره از حقوق ستمدیگان دفاع کرده و در حد توان از هر طریق ممکن به ستم و تبعیض بر شهروندان ایرانی اعتراض کرده است.

مرثیه‌ای برای حقِ سرپناه

لیلا رزاقی - سرزمین گودهای نبرد. نبرد انسان با زباله. نبردی بی‌شناسنامه برای ساختن سرپناهی از جنس یک خواب راحت. یک چرت بی‌گاه؛ اینجا اشرف آباد است.