بایگانی بخش از تریبون زمانهبی‌خانمانی و پدیده تراژیک فرودستان حاشیه‌ای؛ از خانه تا خیابان

مرتضی دیّاری - فهم کارتن‌خوابی به منزله جرم شرایطی را پدید آورده که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری در این راستا بیشتر در پی حفظ چهره مثبت شهر بوده و کم‌تر دغدغه بهبود وضعیت کارتن‌خوابان را مدنظر قرار داده است.

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با محمد مالجو

محمد مالجو − اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ را می‌توان مقابله‌ای توأمان با هر دو نیروی نولیبرالیسم و محافظه‌کاری محسوب کرد.

مرثیه برای محسن

شعری از حسن حسام، برای محسن محمدپور - ازروز مرگی‌ات، گل ِ من، رها شده‌ای؟! هفده بهارِ بی بار، بر شانه های خسته کشیدی، و بیش از این نکشیدی!؟ ...

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با پرویز صداقت

پرویز صداقت − اقتصاد ایران یک اقتصاد نولیبرالیِ صرف نیست. اما سهم سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران را نباید نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم. باید بر هر دو تأکید کرد: هم  نولیبرالیسم و هم ساخت...

چگونه جوانان به گروه‌های افراطی خشونت‌طلب ملحق می‌شوند و چطور مانع آنها شویم؟

تروریست‌ها و تندروها ذاتا اجتماع ستیزهای خشن نیستند — آنها با تأمل استخدام شده و طی فرآیندی تندرو می‌شوند که که درون یک الگوی شسته و رفته نمی‌گنجد.

بحران اقلیمی، توافق سبز و سرمایه‌داری

جان ‌بلامی‌فاستر از انقلابی اکولوژیکی صحبت می‌کند و اینکه و چرا هر نظام اجتماعی‌/اقتصادی که می‌خواهد از بحران اقلیمی عبور کند، باید از سرمایه‌داری فرا برود.

پوست و سنگینی تحمل‌ناپذیر هستی

محمدرضا نیکفر− این یادداشت تأملی است بر «پوست» و ادراک جهان. الهام‌بخش و مرجع نوشته، داستان کوتاهی است از نسیم خاکسار با عنوان "مُرائی کافر است".

«وحدت ملی»: بایستگی و بایسته‌ها

موسی اکرمی – برای آن که هم حاکمیت قادر به تحقق‌بخشی وحدت ملی باشد، و هم شهروندان مشارکت فعال در تحقق یافتن وحدت ملی داشته باشند، بایسته است که حاکمیت سیاسی، به عنوان نمایندۀ تک-تک...

مطرودان کیش

از تریبون زمانه - مرضیه امیری: منطقه آزاد کیش اگر برای خیلی‌ها سکوی رسیدن به سود و سرمایه بوده برای مطرودان کیش چیزی جز فقر مطلق و محرومیت به همراه نداشته است؛ برای آنهایی که...

لطفا روی کودکان بنزین نریزید

از تریبون زمانه - آیلار رزاقی: بیشتر کودکانِ زیر ۸ سال، توانایی درک مفاهیم انتزاعی را ندارند، مفاهیمی مانند تروریسم، جنگ و ناآرامی.

خدایان فردا: آینده‌ی دین چگونه خواهد بود؟

از تریبون زمانه - سومیت پل-چودری: ما این موضوع را بدیهی می‌شماریم که ادیان به دنیا می‌آیند، رشد می‌کنند و می‌میرند. اما با وجود این، از همین واقعیت، به طرز عجیبی غافل هستیم.

عاطفه رنگریز: نه! سکوت نخواهم کرد

از تریبون زمانه - عاطفه رنگریز: کسی که موضع نگیرد و سکوت کند هم‌دست است با کسانی که ماشه را می‌کشند و تق!

چطور با مردم سخن بگوییم نه با خودمان؟

مجید ابراهیم‌پور − اگر وضعیت اکنون را در واژه‌ای به نام نئولیبرالیسم منتزع می‌کنیم می‌بایست دوباره از خود بپرسیم که این نئولیبرالیسم چگونه مادیت می‌یابد.

«شخصیت اقتدارطلب» آدورنو یا «لحظه‌ پوپولیستی» لاکلائو

انتشارات دانشگاه شیکاگو کتابی با عنوان «اقتدارگرایی، سه جستار در تئوری انتقادی» منتشر کرد که موضوع کتاب توضیح قدرت‌گیری دوباره‌ راست افراطی در جهان امروز با استفاده از اندیشه‌های آدورنو و هورکهایمر است.

مقاومت در برابر جرم دولتی

این جستار، آورده‌های جرم‌شناسی برای مقاومت در برابر جرمِ دولتی را شرح می‌دهد و طرحی از مسیرهای بالقوّه برای مطالعه و پژوهش در آینده ترسیم می‌کند.

 جمهوری اسلامی ایران در حال مرگ

سعید رهنما − جمهوری اسلامی در حال مرگ است، اما متاسفانه مرگی بسیار کُند و بطیء، وسخت نیازمندِ کمک تا هر چه زود تر به زندگی اش پایان داده شود.

الهیات سیاسی و سیاست الهی فرجامش کشتار است

از تریبون زمانه - عباس میلانی: من فکر می‌کنم ولایت فقیه چنان تیشه به ریشه‌ی روحانیت زده که هیچ نیروی ضد مذهبی نمی‌توانست بزند.