بایگانی بخش از تریبون زمانهجواد طباطبایی − محمدعلی مرادی

ایستاده بر مدار ایدئولوژی و پیکارجویی − درباره جواد طباطبایی

محمد‌محسن راحمی‌: تاملی بر دیدگاه‌های نظریه‌پرداز ایرانشهری در گفت‌وگو با دکتر محمدعلی مرادی

حضور نامحسوس ظریف در سمرقند

کنفرانس بین‌المللی مبارزه علیه تروریسم دو روز است که در سمرقند در جریان است.

دادخواست: گزارش به ملت

پرستو فروهر − نوشته‌ای به تاریخ پاییز ۱۳۸۱، در آستانه‌ی چهارمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷.

یادی از نادیا انجمن، فروغ افغانستان

کاوه رادمنش - نادیا انجمن، در یکی از روزهای زمستان ۱۳۵۹در هرات به دنیا آمد و در سال ۱۳۸۴ توسط شوهرش به قتل رسید. اشعار او با فروغ مقایسه می‌شود.

تأثیر انقلاب اکتبر بر شاعران و روشنفکران ایران

حافظ موسوی -ادبیات ایران از مشروطه به بعد بسیار تحت تاثیر انقلاب اکتبر و سوسیالیسم و لنینیسم و مارکسیسم بوده است.

ایران: ملتی پریشان و سرگردان بین پاسارگاد و کربلای معلی

دوشوکی - ما ملت مصلوبی هستیم که با نیایش صلیب ویژه خود را بر دوش، و زنجیرهای اسارت اسطوره ای افسانه های کهن را بر پاهای خویش تقدیس می کنیم.

پیرامون انقلاب ۱۹۱۷ روسیه

آلن بدیو- می‌خواهم بر نکته‌ای انگشت بگذارم که ظاهراً بعد از پیروزی آشکار سرمایه‌داری از یادها رفته است: انقلاب ۱۹۱۷ روسیه یک رخداد بی‌سابقه در تاریخ گونه انسان بود.

الگویی از ظهور نسل جدید زن افغانستان؛ شهرزاد اکبر

شهرزاد اکبر، رئیس بنیاد جامعه باز افغانستان است. او می‌گوید: ما همه، افغانستانی می‌خواهیم که نه تنها با ثبات و آباد باشد که در عین حال دموکراتیک باشد.

حکومتی که نمی خواهد تغییر بکند و از تجمع هراس دارد

تجربیات موفق حرکت های اجتماعی همه به پشتوانه حضور جمعیت به نتیجه می رسد. این نوع تجمعات یکی از مهم ترین عوامل تغییر در نظام های سیاسی است.

محدود به دو مطلق

نفرت از شاه و دلباختگی به خمینی - سخنرانی حسن شریعتمداری در مراسم چهلمین روز درگذشت ابراهیم یزدی در شهر کلن آلمان

من مادر همسرم هستم

امین بزرگیان - مرد در روابط سنتى، «پدرِ» جدیدِ دختر یا همان ناقص العقل مرسوم است؛ و در روابط مدرن «کودکِ» تازه؛ ایماژ کودکى که هنوز نیامده است.

قدرتمندترین زن جهان خود را فمینیست نمی‌داند

بیدارزنی - آنگلا مرکل در طول زندگی حرفه‌ای سیاسی خود با کارت جنسیتش بازی نکرده است: از نسبت دادن عنوان فمینیست به خود اجتناب کرده است.

خوانشی پسااستعماری از خودزندگینامه علی‌اشرف درویشیان

نوشتن به زبان غالب به معنای یکسان و حل شدن نیست. استراتژی‌های بینازبانی زیادی وجود دارند که نویسندگان جوامع حاشیه از آن برای تمایز خود از فرهنگ غالب استفاده می‌کنند.

نسبت دین و سیاست و حکومت

رضا علیجانی- نواندیشان دینی به تغییرپذیری احکام قائلند نه شریعت ثابت(اجتماعی) و برای هیچ فرد و صنفی نیز حق ویژه قائل نیستند.

بیانیه‌ کانون نویسندگان ایران درباره‌ درگذشت علی‌اشرف درویشیان

علی‌اشرف درویشیان نویسنده‌ای سوسیالیست بود و آرمانش برابری و آزادی. شک نیست که ما بخت‌یار بودیم که در زمانه‌ی او زیستیم.

سه معنای دموکراسی

مراد فرهادپور- امروزه با بحران دموکراسی بورژوایی مواجهیم که به‌ ‌عنوان ساختار سیاسی تجدید‌ تولید جامعه بورژوایی و روابط سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم به وجود آمد.

رمان و گشایش فضای اندیشه

نرگس ایمانی - رمان چگونه قادر است به ساحت اندیشیدن و اندیشه ورود پیدا کند؟با رمان و از میانه دریچه‌ای که برایمان می‌گشاید چگونه می‌توان به جهان نظر کرد و نظریه پرداخت؟