بایگانی بخش گالری ویدئو«آب زندگی است»

روز جهانی محیط زیست

«فرزند ربوده شده من»

روز جهانی کودکان گم شده

خشونت و ساختار روان ما

این ویدئو گزیده‌ای از سخنرانی حسن مکارمی، روانکاو و پژوهشگر دانشگاه سوربن در این همایش است. مکارمی که تحت عنوان «خشونت و ساختار روان ما»، سخن می‌گفت، به‌طور مشخص به تاثیر دشنام، ناسزا و فحش...

«خشونت و روان ما»

بررسی پدیده خشونت در بین ایرانیان از وجوه مختلف

“ما هستیم”

روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسیتی‌ستیزی

سیاستمدار ایرانی‌تبار هلند: نباید حقوق بشر در ایران نقض شود

در این ویدیو آرین د ولف، مدیر «رادیو زمانه»، با ساندر ترپهاوس، سیاست‌مدار ایرانی‌تبار هلند درباره موضوع‌های مختلفی از جمله ارتباط اروپا و ایران گفت‌وگو کرده است.

شاد در تهران

کمپین شادی سازمان ملل

شادی یوسفیان

مستندی ساخته افشین حسام

«رانده از ایران»، روایتی از تبعیض علیه دگرباشان جنسی

مستند "رانده از ایران" سرنوشت تعدادی از همجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌های ایرانی را به تصویر می‌کشد که در کشور خود پذیرفته نمی‌شوند و ناچار می‌شوند خانواده و کشور خود را ترک کنند و با امید یافتن...

سگ سیاه افسردگی

آگاهی‌رسانی در مورد بیماری افسردگی

عشق غیر مُجاز

موسیقی زیرزمینی ایران

“همه خانواده‌ها گریه می‌کردند؛ بچه‌ها را کتک زده بودند”

خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین

کلیدهای خانه‌ام

داستان مهاجران در تبعید