بایگانی بخش اندیشهپویشِ #من‌هم: بررسیِ شناخت‌شناسانه

جویا آروین − این نوشته می‌کوشد با رهیافتی شناخت‌شناسانه برخی سویه‌های واکنش به روایت‌های تعرض را به‌اختصار نشان دهد.

تیغ دولبه جنبش‌های مجازی: انتفاع عمومی یا درحاشیه‌ماندگی طبقاتی

مهدیس صادقی پویا – ما هر لحظه ممکن است در نتیجه دلبستگی کورکورانه به وسعت جنبش‌های «مجازی» دچار لغزش شده و از واقعیت امتیاز طبقاتی در مالکیت امکان روایتگری غافل شویم.

اراده‌ در برابر اراده

احد پیراحمدیان − در این جستار با تامل بر مفهوم «اراده‌ی آزاد» در «عناصر فلسفه‌ی حق» هگل به این پرسش خواهم پرداخت که: نسبت اراده‌ی فردی و عمومی در کجاست؟

بلندپروازی‌های خردِ نگرورز

بهرام محیی ـ هگل نامدار‌ترین نماینده‌ی «ایده‌آلیسم نگرورز» بود. او با منطق خود می‌خواست بداند «خدا پیش از آفرینش چه می‌اندیشیده است».۲۵۰ سال از زادروز او می‌گذرد.

نگاهی انتقادی به «طبیعت» و «ایمنی» در بستر عالم‌گیری کنونی کووید۱۹

یگانه خویی − گزیده‌ای از ایده‌ها و استدلال‌های دو نوشته از «حلقه‌ی کاری فرانکفورت برای نظریه‌ی سیاسی و فلسفه» درباره‌ی «طبیعت» و «ایمنی» در عصر کرونا.

نگاهی انتقادی به «مرزها» و «فمینیسم سیاه» در بستر عالم‌گیری کووید۱۹

یگانه خویی − گزیده‌ای از ایده‌ها و استدلال‌های دو نوشته از «حلقه‌ی کاری فرانکفورت برای نظریه‌ی سیاسی و فلسفه» درباره‌ی «مرزها»، و «فمینیسم سیاه»

ژاک لاکان و ناسیونالیسم فرانسوی

علی شریعت کاشانی - این نوشته به گونه‌ای فشرده به زمینه‌ها و چگونگی بازتاب نوعی از ملی‌گرایی در مراتبی از ذهن و زبان و نوشتار لاکان می‌پردازد.

خودهای وانمودگر و سکسوالیته نزد افسانه نجم‌آبادی

مهران رضایی - نجم‌آبادی در پی آن است که دو مفهوم از اندیشه فوکو را در مطالعه ترانسکسوالیته ایرانی اعمال کند: نخست «تکنیک سلطه» و دوم «هنر وجود».

دعوت برای یک خودکشی دسته‌جمعی در محرم

سعید صادقی-اسطوره آخرالزمانی جمهوری اسلامی چیزی بین دو اسطوره پایان تاریخ مسیحی و پایان تاریخ نازیسم است. از یک سو خیال تسلط بر جهان، از سوی دیگر دعوت به خودکشی جمعی.

بازاندیشی درباره آسیب‌پذیری، خشونت و مقاومت

جودیت باتلر - یک تخیل جدید لازم است، یک تخیل مساوات طلبانه که وابستگی متقابل زندگی‌ها را دریابد.

راهنمای مارکسیستی برای فهم اقتصاد سیاسی کشورهای حاشیه خلیج فارس

غالباً در تحلیل‌ها، حوزه خلیج فارس وصله ناجوری درمیان کشورهای سرمایه‌داری تلقی می‌شود. ماهیت نظام حاکم بر کشورهای این حوزه چیست؟ گفت‌وگوی ژاکوبن با آدام هانیه

وفور مرگ موهن و ارزان

ن. ابوعطا - این نوشته می‌کوشد با بررسی مفهوم مرگ نزد ایرانیان، به تصویری از رویارویی جامعه‌ی ایران با ویروس کرونا به عنوان به‌روزترین جلوه‌ی مرگ فراگیر برسد.

دو ایدئولوگ

رضا جاسکی − پوپر و سروش به عنوان ایدئولوگ‌های دو نظام متفاوت وجوه مشترک زیادی دارند. این مقاله شیوه آوازه‌یابی و آوازه‌گری آنان را بررسی می‌کند، آن هم در ارتباط با بحثی درباره لیبرالیسم.

مفهوم «سرمایه‌داری» در مفصل‌بندی گفتمانی تلویزیون حکومتی ایران

نسترن بیابانی – تولید گفتمان در دستگاه تبلیغاتی حکومت ولایی که خدمت بازتولید خشن مناسبات سرمایه‌دارانه است، چه منطقی دارد؟

ناسیونالیسم نژادپرستانه ایرانی: زخم رویارویی با اروپا و مسئله آریایی‌‌گرایی

پیام حسن‌زاده قالب‌ساز- دعوی تعلق ایرانی‌ها به «نژاد آریایی»، یک باور وارداتی قرن بیستمی از اروپا است.

شش قطعه درباره سیاست و امر مقدس

امین بزرگیان - آنچه امروز در مرکز میدان نقد حکومت دینی قرار دارد، دیگرکمتر مسائل تفسیری است و بیشتر معطوف به مسائل عینی اجتماعی است.

از «شخصیت اقتدارطلب» تا «نفس نئولیبرال»: سیاست و اقتصاد علیه جامعه

داوود ربیعی - شخصیت مورد نیاز نئولیبرالیسم، یک نفس رقابتی و فاقد شخصیت و ایده و تعقل است که به هرچه که بیشتر دم دست باشد، نزدیکتر است.