بایگانی بخش اندیشهاز «شخصیت اقتدارطلب» تا «نفس نئولیبرال»: سیاست و اقتصاد علیه جامعه

داوود ربیعی - شخصیت مورد نیاز نئولیبرالیسم، یک نفس رقابتی و فاقد شخصیت و ایده و تعقل است که به هرچه که بیشتر دم دست باشد، نزدیکتر است.

کاوشگر «روح سرمایه‌داری»

بهرام محیی ـ ماکس وبر یکی از بنیادگذاران جامعه‌شناسی مدرن و از تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم است. نگاهی گذرا به برخی از اندیشه‌های کانونی او در یکصدمین سالمرگش.

“حق به شهر”، حقی همگانی برای همزیستی

رها رستمی – از حق به ابن چیز و آن چیز می‌شنویم، اما کمتر از "حق به شهر" یعنی حق به فضای زیست و همزیستی شهری. آشنایی با دیدگاه‌هایی در این باره.

فراسوی دولت طاعون

آلبرتو توسکاتو-تنها نوعی ‌زیست‌قدرت دوگانه است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای پیوند هابزیِ بین سلامت و قانون و میل فراگیر کنونی به احیای قدرت دولت باشد

چیزی کم و کسر است

اوتوپیا چیست؟ بحثی میان ارنست بلوخ و تئودور و. آدورنو در باره ناسازی‌های اشتیاق اوتوپیایی. ترجمه ف.دشتی

سیاست زندگی علیه سیاست مرگ

زینپ گامپتی –ضربه کووید-۱۹ به استقرار زیست-سیاستی فاشیستی منجر خواهد شد یا وقفه‌ای خواهد بود برای کشیدن ترمز قطار سرمایه‌داری نئولیبرال؟

کنش گفتاری نمایشی

محمدرفیع محمودیان − من در این نوشته می‌کوشم گونه‌های گوناگون کنش گفتاری نمایشی را از یکدیگر بازشناخته به نوعی از دسته بندی آنها برسم.

چرا هیچ‌کس هیپی‌ها را دوست ندارد؟

سعید صادقی- از همدستی حکومت‌ و روشنفکران علیه هیپی‌ها تا همدستی‌ها حکومت‌ و هیپی‌ها علیه مردم.

فروید چه می‌گوید

عباس مؤدب – ۱۲۰ سال از انتشار «تفسیر خواب» می‌گذرد، اثری که زیگموند فروید با آن روانکاوی را بنیاد گذاشت. بیانی ساده از ایده روانکاوی.

جهان‌گرایی اخلاقی در زمانه‌ی پس‌رفت سیاسی

بهرام محیی ـ یورگن هابرماس در گفت‌وگوی تازه‌ای، از «بنیادهای درهم‌شکسته‌ی زیست‌جهانی»، «مرزهای دیسکورس جامعه‌ی مدنی» و آینده‌ی «پروژه‌ی ناتمام مدرنیته» سخن گفته است.

ایدئولوژی ایرانی

محمدرضا نیکفر − ایدئولوژی ایرانی به عنوان ایدئولوژی انتقادی، نقد ملت‌باورانهٴ عقب‌ماندگی ملی است. من در این کتاب فکر آرامش دوستدار را زیر این مفهوم برده‌ام. نسخه دیجیتال در دسترس برای دانلود.

داستان‌سرایی و گذار جامعه‌ی ایران از بحران

پویا موحد − خلائی را که در ناخودآگاه جمعی جامعه‌ی ایران از قطع رابطه‌ آن با اسطوره‌ها و داستان‌های سنتی‌اش ایجاد شده، چه چیزی پر خواهد کرد؟

قطعاتی درگیر با ویروس کرونا

امین بزرگیان − شاید اینک که پای یک ترس جمعی به میان آمده کنش سیاسی این باشد که متن‌ها و گفته‌هایمان را به وسیله‌ای برای آرامش و غلبه بر ترس تبدیل کنیم.

کرونا نیاز به پاسخ جمعی دارد

دیوید هاروی − برای رسیدن به مسیر رهایی، ابتدا باید خود را رها کنیم تا ببینیم که یک خیال جدید در کنار یک واقعیت جدید امکان‌پذیر است.

در باره شعارهای سیاسی

رضا جاسکی − آیا نتیجه انقلاب را می‌توان از شعارهای آن حدس زد؟ چرا بسیاری بیشتر مجذوب شعارهای تهییجی و نه عاقلانه و متین می‌شوند؟

بازگشت فلسفه

م. مهاجر − وضعیت کرونایی پرسش‌های جدیدی را پیش پای تفکر فلسفی می‌گذارد. با تلاش برای یافتن پاسخ محتوای جدیدی برای مفاهیم خلق می‌شود.

«همه‌ی قدرت» برای انقلابیان حرفه‌ای

بهرام محیی ـ لنین بنیادگذار حکومت شوروی است. پیروانش او را «نابغه‌ی سیاسی» و منتقدانش «راهگشای توتالیتاریسم» خوانده‌اند. نگاهی به زندگی و آرای او در ۱۵۰‌مین زادروزش.