بایگانی بخش اندیشهروان‌کاوی و «روان‌شناسی توده‌ها»: از گوستاو لوبون تا فروید

علی شریعت کاشانی – مضمون رسالۀ "روانشناسی توده‌ها و تحلیل من" بررسی روان اجتماعی و چگونگی پدیدآیی «توده‌ها» و تلاشی برای درک جوهر پیوندهای بین انسانی در آنهاست.

سیاست هراس، مغالطه محافظه‌کاری و تمنای آلترناتیو

امیریحیی آیت‌اللهی − در هر انتخاباتی بحث همیشگی درباره انتقاد از همراهی با رژیم از یک طرف و نبود آلترناتیو از طرف دیگر تکرار می‌شود. نگاه به بحث از دیدگاهی متفاوت.

دفاع از آرمان جهانشهر: نقد ملکیان بر ملَی‌گرایی

میثم بادامچی − در این مقاله برآنم بر اساس منابعی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اخیر مصطفی ملکیان تقریری همدلانه از نقدهای او بر ملی‌گرایی ارائه دهم.

کفر از دیدگاه عین القضات همدانی

یاسر میردامادی − عین‌القضات همدانی تعبیری دارد که می‌گوید: «ای دوست پنداری که به کفر بینا شدن اندک کاری است؟ » چرا مهم است که ما به کفر بینا شویم؟

اندیشیدن همچون کوهستان

ر. رمضانی – این نوشته بخشی پرآوازه از یکی از کتاب‌های آلدو لئوپولد، از پیشگامان اندیشه زیست‌محیطی است. او در این نوشته با طبیعت همزبان می‌شود.

اوتوپیا و مسئله افت انرژی اوتوپیایی

محمدرضا نیکفر − این مقاله موضوع اوتوپیا و افت انرژی اوتوپیایی را در حد طرح بحث، هم به صورت کلی و هم با نظر به مورد مشخص ایران، بررسی می‌کند.

شریعت سنگلجی و اصلاح‌گریِ دینی

جویا آروین – این نوشته به معرفیِ کتاب «اصلاحات شیعی در ایران: زندگی و دیدگاه کلامیِ شریعت سنگلجی»، اثر علی رهنما، استاد دانشگاه آمریکاییِ پاریس، اختصاص دارد.

درباره‌‌ی بی‌‌پولی

شاهو محمودی − بی‌پولی به معنای آشفتگی و اغتشاش‌‌ مداوم است، وضعیتی که آغازیدن‌‌ زندگی با کرامت‌‌ انسان‌‌ نوعی را ناممکن می‌‌کند. نوشته‌ای در توضیح وضعیت بی‌پولی.

رأی دادن در ترکیه و ایران − تأملی بر تفاوت دو گونه الاهیات سیاسی

میثم بادامچی − موضوع این نوشتار مقایسه رفتار انتخاباتی متفاوت رأی دهندگان در دو کشور ایران و ترکیه در مورد نامزدی است که نماد حاکمیت است.

احساسات کوییر: سوگ و لذت

سارا احمد − در این بخش درصددم روشن سازم چگونه به رسمیت شناختن زندگی‌های کوییر می‌تواند به شیوه‌ای باشد که مانع همانندسازی شود، آن هم با بررسی نقش سوگ در سیاست کوییر.

درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر – معرفی کتاب

میثم بادامچی: این اثر کیملیکا مقدمه‌ای خوب برای مطالعه تخصصی متون اصلی متفکرانی است که در فصلهای کتاب در مورد آثار آنها به تفصیل بحث شده است، از جمله جان رالز.

احساسات کوییر: طرح پرسش و احساس عدم آرامش

سارا احمد − دگرجنسگرایی اجباری بدن‌ها را شکل می‌دهد بر اساس این فرض که یک بدن «باید» خودش را نسبت به برخی از ابژه‌ها و نه ابژه‌های دیگر جهت دهد.

روان‌کاوی و ملی‌گرایی

علی شریعت کاشانی – فروید در باره خودستایی ملی چه فکر می‌کرده است؟ نظر فروید در این باره طیفی از مسائل را دربرمی‌گیرد: از عارضۀ واهمه تا خودشیفتگی و پندارزدگی.

صادق هدایت و اسلام‌گرایی در ایران دهه‌ی بیست

نیما قاسمی − دهه‌ی بیست خورشیدی به علت فضای سیاسی نسبتاً چندصدایی و دموکراتیک حاکم بر جامعه، اولین نشانه‌های نیرومند تمایل جامعه به استقبال از اسلام‌گرایی را نشان می‌دهد.

چگونه اختلاف در فهمِ «استعاره‌ها» به تحلیل‌های گفتمانی متفاوتی می‌انجامد؟

وفا مهرآیین – مشت بر دهان این و آن زدن استعاره‌ای پرمصرف در گفتار سیاسی جمهوری اسلامی است. این نوشته به بنیاد نظری تحلیل این گونه استعاره‌ها می‌پردازد.

سیدجواد طباطبایی و نگرانی برای ایرانشهر

جویا آروین − پرسمانی به‌ نام «ایران» در اندیشه‌ی سید جواد طباطبایی جایگاهی کانونی دارد. این ویژگی در اندیشه‌ی هیچ یک از دیگر روشنفکران دیده نمی‌شود.

در نقد تصور ما از واقعیت – مصاحبه با یک استاد رشته‌ی علوم شناختی

دونالد د. هافمن، استاد علوم شناختی دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید جهان آنی نیست که ما آن را از طریق حواس خود ادراک می‌کنیم. پس واقعیت چیست؟ ساخته مغز ماست؟