بایگانی بخش اندیشهشکوه درد و رنج در گزارش تصویری “پیدای پنهان”

محمدرفیع محمودیان – این نوشته تأملی است بر دوازده عکس از منا هوبه فکر که افرادی مبتلا به بیماری‌هایی نادر را تصویر می‌کنند − تأملی بر دیگری، رنج دیگری، و نفس رنج.

موجِ مرگِ دوست

بهروز شیدا − در این مقاله به رمانِ "پیرمرد و دریا، نوشته‌ی ارنست همینگوی در آینه‌‌ی کتابِ "نظریه‌‌ی رمان"، نوشته‌ی گئورک لوکاچ ‌می‌نگریم.

چگونه لوتر و تسوینگلی تغییری دوران‌‌ساز به وجود آوردند؟

امسال، ۲۰۱۷، پانصدمین سالگرد آغاز پروتستانتیسم، به بیانی دیگر رفرماسیون یعنی اصلاح‌گری دینی در مسیحیت است. این نوشته سال‌شمار روند دین‌پیرایی مسیحی است.

نواندیشی دینی، تئودیسه و «شباهت خانوادگی»

سروش دباغ − در سطور پیش رو، بر آنم تا به نقد مقالۀ محمدرضا نیکفر با عنوان «روشنفکری دینی و آغاز و انجام آن» وتلقی ایشان از کارنامۀ نواندیشی دینی بپردازم.

درنگی در اصلاح دینی نادر شاه

امیر یحیی آیت‌اللهی − طرح نادرشاه افشار برای نزدیکی دو مذهب متخاصم شیعی و سنی پس از پایان کار صفویان از روی دلسوزی برای دین یا دلنگرانی دینی نبوده است.

فیلسوف، آینه وجود

تورج قانونی − فیلسوف ما در سیر جدال عقلی خود راهی به عشق نمی‌یابد. این ابژه جزئی از وجود سوژه است. از همین روی به آن به مثابه امر استعلائی می‌نگرد.

مبارزه در عرصۀ انتخابات

محمدرفیع محمودیان – انتخابات چیست؟ چه کارکردی برای دولت دارد و مردم در آن چه نقشی ایفا می‌کنند؟ بحث درباره این گونه پرسش‌ها با نظر به ایران و انتخابات اخیر.

عقل و دیالکتیک عشق

تورج قانونی – نگاه کمال‌گرای فیلسوف سدّی در برابر اوست. همین امر تمایز او با غیر او در عشق ورزیدن است. فیلسوف ما به چه صورت به عشق می‌اندیشد؟

روان‌کاوی و «روان‌شناسی توده‌ها»: از گوستاو لوبون تا فروید

علی شریعت کاشانی – مضمون رسالۀ "روانشناسی توده‌ها و تحلیل من" بررسی روان اجتماعی و چگونگی پدیدآیی «توده‌ها» و تلاشی برای درک جوهر پیوندهای بین انسانی در آنهاست.

همکاری روشنفکران غیردینی و دینی در چارچوب لیبرالیسم سیاسی رالزی

میثم بادامچی – این مقاله حاشیه‌ای است بر یک میزگرد "پرگار" با عنوان "روشنفکران غیردینی و دینی، چه تعاملی؟ " با شرکت محمدرضا نیکفر، داریوش آشوری و ماشااله آجودانی،

جیسون رضا جُرجانی: فاشیسم و ایرانشهر

کیوان مسعودی − مغز متفکر جنبش نئوفاشیستی آلت‌رایت، پدیده‌ای است به نام جیسون رضا جرجانی که خواهان احیای غیب‌گویی و استقرار یک امپراطوری آریایی خالی از عرب است.

چرا فقرا به ضرر خود رأی می‌دهند؟

افراد کم‌درآمد نه به خاطر رویای بهبود جایگاه طبقاتی که از سر ترس درتضاد با منافع‌شان رأی می‌دهند. انگیزه آنها نه رویای موفقیت که بیم از بدبختی مطلق است.

سیاست هراس، مغالطه محافظه‌کاری و تمنای آلترناتیو

امیریحیی آیت‌اللهی − در هر انتخاباتی بحث همیشگی درباره انتقاد از همراهی با رژیم از یک طرف و نبود آلترناتیو از طرف دیگر تکرار می‌شود. نگاه به بحث از دیدگاهی متفاوت.

دفاع از آرمان جهانشهر: نقد ملکیان بر ملَی‌گرایی

میثم بادامچی − در این مقاله برآنم بر اساس منابعی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اخیر مصطفی ملکیان تقریری همدلانه از نقدهای او بر ملی‌گرایی ارائه دهم.

کفر از دیدگاه عین القضات همدانی

یاسر میردامادی − عین‌القضات همدانی تعبیری دارد که می‌گوید: «ای دوست پنداری که به کفر بینا شدن اندک کاری است؟ » چرا مهم است که ما به کفر بینا شویم؟

اندیشیدن همچون کوهستان

ر. رمضانی – این نوشته بخشی پرآوازه از یکی از کتاب‌های آلدو لئوپولد، از پیشگامان اندیشه زیست‌محیطی است. او در این نوشته با طبیعت همزبان می‌شود.

اوتوپیا و مسئله افت انرژی اوتوپیایی

محمدرضا نیکفر − این مقاله موضوع اوتوپیا و افت انرژی اوتوپیایی را در حد طرح بحث، هم به صورت کلی و هم با نظر به مورد مشخص ایران، بررسی می‌کند.