بایگانی بخش اندیشهویتگنشتاین، معنا و استدلال تبعیت از قاعده

علی صبوحی − این نوشته در انتقاد از تقریر و تفسیر سروش دباغ از استدلال تبعیت از قاعده و موضوع تعیّن معنا در نزد لودویگ ویتگنشتاین متاخر است.

دین، دین‌‌‌‌شناسی و دین‌‌‌‌سرایی

علی رضا علوی تبار − هر جریان دین‌‌‌‌شناسی بایستی مبانی و محورهای "روش" خود در دین‌‌‌‌شناسی را معرفی کرده آن‌‌‌‌را موجه سازد، در غیراین "دین‌‌‌‌سرایی" می‌شود.

حقوق اقلیت‌ها همچون پاسخی به ملت‌سازی

میثم بادامچی − تحقق حقوق اقلیت‌ها راهی است برای جبران اِعمال تبعیض بر اقلیت در برابر اکثریت، و در نتیجه از بایسته‌های عدالت است.

نظام ایرانشهری و یکی دیگر از مشکلات

علی شیرازی − این نوشته متن سخنرانی من در جلسه‌ای است که به منظور بررسی نظریات جواد طباطبائی در کتاب «ديباچه‌ای بر نظريه انحطاط ايران» در حضور او در برلین برگزار شد.

چرا «هراس از معرفت» را به فارسی ترجمه کردم

یاسر میردامادی – در ایران کسانی می‌کوشند با استفاده از نسبی‌انگاری و برساخت‌انگاری دست به توجیه فلسفیِ اسلامی‌کردن علوم و نیز اسلامی‌سازی حقوق بشر بزنند.

جنبش زیست‌محیطیِ دینی

بسیاری از اندیشوران آموزه‌هایی از ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی را زمینه‌ساز سلطه بر طبیعت می‌دانند که به انسان جایگاهی فراتر از طبیعت می‌دهند.

تنش و تضاد دموکراسی و حقوق بشر از نگاه هابرماس

آرش سرکوهی − دموکراسی مهم تر است یا حقوق بشر؟ آیا انتخاباتی را که به نقض حقوق بشر بینجامد می‌توان دموکراتیک، مشروع و معتبر دانست؟

چرخش پوپولیستی 

شانتال موف − دموکراسی در جهان پسا-سیاسی امروز به بُعد لیبرال آن فروکاسته شده و وجه دیگرش، یعنی برابری تحت تأثیر هژمونی نئولیبرالیسم تضعیف شده است.

فلسفه، تاریخ، اخلاق

ر. رمضانی − پرسیدنی ست که فلسفه چه نسبتی با پرسمان‌های ایرانی دارد. پیش از هر چیز، آیا باید از اهل فلسفه چشم بداریم که به پرسمان‌های ایرانی بپردازند؟

انتخابات آمریکا: طبقه، رنگ، مذهب و باز هم طبقه

نتیحه انتخابات اخیر آمریکا بر نگرانی‌های شهروندان جهان افزوده است. در گفت‌وگو با امید مهرگان مفاهیمی مانند طبقه، هویت، و تعلق ملی را در پرتو این رویداد بازخوانی می‌کنیم.

عقده ادیپ

اوله آندکه‌ئر اولسن − من بر این باورم که تربیت به شیوه اقتدار گرایانه قدیم و تربیت جدید بدون استفاده از اقتدار در یک نقطه نتایج یکسانی به بار می‌آورند.

در دفاع از روشنی و روشن‌زبانی

ر. رمضانی − به‌ علت غلبه‌ سنت‌های مذهبی و عرفانی و ادبی، ذهنیت انسان ایرانی به ابهام خو کرده و از آن لذت می‌برد در حالی که از دقت و روشنی گریزان است.

فاشیسم یا همان عشق

سارا احمد − این چه نوع طرفداری از عشق است که از برخی حمایت کنی و با برخی دیگر خصومت؟ رسم شده که گروه‌های نفرت‌ورز نام خود را سازمان عشق‌ورز بگذارند.

وضعیت قرمز برای دموکراسی‌‌‌های لیبرال

یاشا مونک و روبرتو استفان فوآ، محققان علوم سیاسی، برمبنای داده‌های آماری نشان می‌دهند که مردم باور خود را به به لیبرال دموکراسی‌ در سراسر جهان از دست داده‌اند

اخلاق به سان ابزار کار

محمدرفیع محمودیان − اخلاق جایگاهی مهم در مباحث اجتماعی و سیاسی عصر دارد و باید مشخص شود که چرا با تمام دروغ و فریب نهفته در آن این همه برای آن اهمیت قائل هستیم.

به سراغ زنان می‌روی؟ تازیانه را فراموش مکن!

محمود صباحی − به راستی مقصود نیچه از این گزاره چیست؟ من سه تفسیر در این جا ارائه خواهم داد که هریک به مقطعی از زندگی فکری من تعلق داشته‌اند.

حماقت و حق‌ رأی

اووه یوستوس ونتسل − رنه دکارت فیلسوف، عقل سلیم را چیزی می‌داند که در جهان بهتر از هر چیز دیگر تقسیم شده است. آیا این غلو مؤدبانه مبنای سازوکار دموکراسی است؟