بایگانی بخش اندیشهپنجره کلیسایی در کاونتی داون (ایرلند شمالی)

امر متعالی و گونه‌های مختلف خداباوری

سروش دباغ − در این نوشتار می‌کوشم تلقی سالک مدرن از « امر متعالی» را صورتبندی کنم.

آیا روز جمعه، ۱۳نوامبر، حادثه‌ای در پاریس رخ داد؟

محمدرفیع محمودیان − غیر قابل فهم‌ترین بخش قضیه کنش جوانانی است که به راحتی دست به قتل انسانهایی معمولی می‌زنند. آنها چگونه و بر چه اساس توانستند انسانهایی دیگر را به قتل برسانند؟

نبایدها و نشایدهای زبان طنز

محمود فرجامی − رایج‌ترین اشتباهی که در حوزه‌ی طنز رسانه‌ای وجود دارد آن است که عده‌ای گمان می‌کنند طنز حوزه‌ای است «غیرجدی» و فارغ از «مسئولیت».

پیرزدایی از بستر فرهنگ ایران

شهرام ارشدنژاد − منظور در اینجا از نقد "پیر" آدمِ پیر نیست که مقام پیر است، مقامی که نقدناپذیر تلقی می‌شود.

مرگ و سکوت در رسالۀ ویتگنشتاین

سروش دباغ − در این نوشتار، به فقرات انتهایی "رساله منطقی- فلسفی" و مشخصا تلقی ویتگنشتاین جوان از مفهوم « مرگ» خواهم پرداخت.

نقد گفتمان فلسفی مدرنیته: نیچه و گذار به پست مدرن

ذکریا قادری − نیچه با نقد مبانی فلسفی مدرنیته، اندیشه سیاسی مدرنیته را زیر سئوال برده و زمینه گذار به فلسفه پست مدرنیته را فراهم کرده است.

ترور و پناهجویی

محمدرفیع محمودیان − تصویری که در رسانه‌ها از تروریست و پناهجو ارائه می‌شود تصویری بسیار حسی و ایدئولوژیک است.

ساحره‌ها در آتش؛ عدالت پس از ۳۰۰ سال

امیر کیانپور – انگیزه نگارش این مقاله تصمیم شورای شهر کوچکی در ایتالیا به برگزاری دادگاه مجدد برای متهمی است که سیصد سال پیش اعدام شده است.

اسلام و خشونت

سروش دباغ − نسبت میان اسلام و خشونت از مسائل مهم و بحث انگیز معاصر است. در این نوشتار بر آنم تا رای خویش دربارۀ نسبت این دو را صورتبندی کنم.

یهودیان و مسیحیان چگونه از خشونت‌های کتاب مقدس گذر کردند؟

اکبر گنجی − آیا می‌توان برخلاف ظاهر متن‌های مقدس، تفسیرهای معقولی از آنها به دست داد و کماکان آنها را وحی الهی به شمار آورد؟

خشونت در کتاب مقدس

اکبر گنجی − تبلیغات وسیعی به راه انداخته‌اند که قرآن مانیفست خشونت و جنگ است. گویی تورات و انجیل پیراسته از آنهاست.

روزنامه نگاری در روزگار نفرت‌پراکنی رسانه ای

توماس کامیلیندی − روزنامه‌نگاران باید نقش مهمی در بهبود وضع جامعه ایفا کنند و البته هنگامی که به جای آن به جامعه آسیب می زنند باید پاسخگو باشند.

آمریکا: دموکراسی ای که به الیگارشی تبدیل شد

اکبر گنجی − نمی‌توان بر عمق نابرابری‌های ساختاری‌‌شده افزود و در عین حال مفتخر بود که شهروندان از حق برابر رأی دادن برخوردار هستند.

ترویج رعایت و همزیستی

مهدی جامی − پرهیز از قطبی سازی را اساس بحث و مجادله و حل اختلاف خود قرار دهیم چرا که قطبی شدن اسباب تنش با دیگری است.

مجازات اعدام– منشأ، تاریخ، قربانیان

اکبر فلاح‌زاده − آن نیازهای اجتماعی و روانی که دنبال خون هستند کدامند؟ کتاب "مجازات اعدام"به این پرسش پرداخته و پیدایش و تکامل اعدام را ازآغاز تا اکنون پی می‌گیرد.

مهار نفرت پراکنی

مهدی جامی − مهار نفرت پراکنی از کسانی بر می‌آید که طالب آرامش و آبادی و شادی برای خود و همه مردمان‌اند.

یگانه انگاری اخلاقی و بنیان فلسفی حقوق بشر

آرمین خامه – چگونه می‌توان حقوق بشر را مستدل ساخت؟ بررسی پاسخ به این مسئله از دید یگانه‌گرایی اخلاقی.