بایگانی بخش اندیشهاسلام و خشونت

سروش دباغ − نسبت میان اسلام و خشونت از مسائل مهم و بحث انگیز معاصر است. در این نوشتار بر آنم تا رای خویش دربارۀ نسبت این دو را صورتبندی کنم.

آمریکا: دموکراسی ای که به الیگارشی تبدیل شد

اکبر گنجی − نمی‌توان بر عمق نابرابری‌های ساختاری‌‌شده افزود و در عین حال مفتخر بود که شهروندان از حق برابر رأی دادن برخوردار هستند.

ترویج رعایت و همزیستی

مهدی جامی − پرهیز از قطبی سازی را اساس بحث و مجادله و حل اختلاف خود قرار دهیم چرا که قطبی شدن اسباب تنش با دیگری است.

مجازات اعدام– منشأ، تاریخ، قربانیان

اکبر فلاح‌زاده − آن نیازهای اجتماعی و روانی که دنبال خون هستند کدامند؟ کتاب "مجازات اعدام"به این پرسش پرداخته و پیدایش و تکامل اعدام را ازآغاز تا اکنون پی می‌گیرد.

مهار نفرت پراکنی

مهدی جامی − مهار نفرت پراکنی از کسانی بر می‌آید که طالب آرامش و آبادی و شادی برای خود و همه مردمان‌اند.

یگانه انگاری اخلاقی و بنیان فلسفی حقوق بشر

آرمین خامه – چگونه می‌توان حقوق بشر را مستدل ساخت؟ بررسی پاسخ به این مسئله از دید یگانه‌گرایی اخلاقی.

بنیان‌ها و آسیب‌های نفرت

مهدی جامی − پایه‌های نفرت در عصبیت و خشونت و اراده به حذف دیگری است. این اراده بخصوص در قرن بیستم منشأ جنایات بزرگ بوده است.

علوم اجتماعی عصب‌شناختی

جرج لیکاف − مرز بین علوم اجتماعی و علوم مطالعات مغزی به‌سرعت در حال ناپدید شدن است. اساسی‌ترین مسئله در حال بازسازی، «استدلال ورزی» است.

یاد و نشان

محمدرضا نیکفر − یاد با فراموشی همراه است. واقعیت به نشانه تبدیل می‌شود و نشانه می‌تواند آنچه را که باید نشان ندهد، به موقع نشان ندهد.

تاریخ نفرت و معنای نفرت پراکنی

مهدی جامی − این جستار قرار است تحلیلی باشد از سخن نفرت آمیز و نفرت پراکنی تا هم راه شناخت آن را روشن‌تر کند و هم راه مهار آن را.

مقایسه کانت و غزالی

ذکریا قادری − غزالی و کانت هرکدام نقطه تحول عظیمی در تاریخ اندیشه هستند، تحول در دو جهت مختلف.

بنیادگرایی و بدن

مهران رضایی − ابزارانگاری به مثابه یک چشم‌انداز عمومی بدن انسان را نیز می‌تواند به عنوان ابزاری برای تکمیل یک استراتژی قدرت لحاظ کند.

آیا بی ایمانی‌ ممکن است راهی به ایمان باشد؟

یاسر میردامادی − تجربه‌‌ی بی‌ایمانیِ منتهی به ایمان در مواردی می‌تواند به یکی از انواع اصیل تجربه‌های ایمانی بینجامد.

بنیادگرایی و محیط زیست

مهران رضایی − خطر ابزارانگاری که در حکومت‌های بنیادگرای دینی وجود دارد نگاه شیئ‌واره به همه چیز است.

پناهجویی، پناهندگی و جهانی شدن

محمدرفیع محمودیان- اینک توده‌های آواره به غرب هجوم می‌آورند .... دیگر سرمایه‌داری لازم نیست آن‌ها را استعمار کند. آن‌ها خود به استقبال سرمایه‌داری می‌شتابند.

مدارا و “حقِ ناحق بودن”

آرمین خامه − مدارا مستلزم چشم پوشی و رویگردانی از اعمال حق دخالتی است که فرد مدارا گر اخلاقا از آن بر خوردار است.

آوارگی و شکستن ساختار تئوری سیاسی

محمدرضا نیکفر – آوارگی فلسفه سیاسی در شکل‌های معمول آن را بحران‌زده کرده و به درک دیگری از جهان و سیاست فرامی‌خواند.