بایگانی بخش اندیشهماريو دوندرو: زائر روی يک قايق در سفر به مکّه، ۱۹۸۲

روز داوری

جورجو آگامبن − می‌کوشم دريابم که چه‌چيز در عکس‌هايی که دوست دارم، به‌خصوص، در عکس‌های ماريو دوندرو، مرا شيفته و افسون می‌کند.

اومبرتو اکو: فیلسوفی که راز نام‌ها را می‌دانست

امیر کیانپور - اکو به شکلی یگانه از همان ابتدا، پیر متولد شده بود، نه فقط به این دلیل که دیر دست به نوشتن رمان برد؛ بلکه به خاطر رد و رسوب سالیان و قرن‌ها...

جامعه و پیوندهای اجتماعی در روان‏کاوی لاکان

علی شریعت کاشانی – این نوشته درنگی است در چگونگی برخورد ژاک لاکان با امر اجتماعی در دو دورۀ نخستین و نهایی زندگی فکری‌اش.

آیا خشونت همیشه پیروز است؟

رنه ژیرار با این ادعا مخالفت می‌کند که سیاستْ ناتوان از مقابله با تشدیدِ افراط‌گری‌ها است، اما شک دارد که انسان‌ها بتوانند از لبه‌ی این پرتگاه عقب بروند.

پارادایم اجتهادی از گرایش و کنش جنسی دوهمجنس

مهرداد علی پور − چرا رویکردهای تازه به همجنس‌گرایی از به دست آوردن اعتماد عالمان سنتی و نیز مردم عادی ناکام بوده‌اند؟

انقلاب ۵۷ از چشم انداز کمون پاریس

محمدرفیع محمودیان − در مقابل دستاوردهای کمون از کدام دستاورد (های) انقلاب سال۵۷ ایران می‌توانیم نام ببریم؟

انقلاب و فرزندانش: بازگشت به ۵۷، از مسیر ۶۷

امیر کیانپور − یادداشت پیش‌رو تلاشی است برای ملاقات دوباره با ۵۷ و جستجویی برای مکان ایده‌آل چنین ملاقاتی. بدین لحاظ، یادداشت از تابستان ۶۷ به زمستان ۵۷ می‌رسد.

روادید گرایش و کنش جنسی دوهمجنس در گشودگی منابع اسلامی

مهرداد علی‌پور - موضوع این بخش از مقاله گزارش و سنجشی از دو رویکرد اسکات سراج الحق کُگل و آرش نراقی است.

نقد نظریه مدارای ملکیان: عدم تمایز میان مقام جامعه مدنی و مقام دولت

میثم بادامچی − اشکال اصلی نظریه مدارای ملکیان این است که مقام عمل در حوزه خصوصی یا جامعه مدنی و مقام عمل در حوزه عمومی یا سیاسی را در هم آمیخته است.

منابع اهل سنت و الاهیات همجنس‌خواهی در نگره و اندیشه‌ی روشنفکران مسلمان

مهرداد علی‌پور − در این بخش به دیدگاه‌های جوزف مسعد، کیثیا علی، امرین جمال و سمر حبیب می‌پردازیم.

ملکیان در باب مدارا

میثم بادامچی − بنا بر تاکید ملکیان در آثارش، می‌توان نتیجه گرفت شکل ایده آل حکومت برای او نوعی از لیبرال دموکراسی است.

افسون‌زدایی از جهان

جواد موسوی خوزستانی − عطار در داستان سیمرغ‌، تمهیدات و شگردهای خلاقی را به کار می‌گیرد که بحث در باره این تمهیدات، انگیزه نگارش این یادداشتِ کوتاه است.

گشودگی یا ناگشودگی منابع اسلام شیعی در مواجهه با همجنس خواهی از منظر محققان شیعه

مهرداد علی پور – در این بخش دیدگا‌ه‌های محسن کدیور، اکبر گنجی و ابوالقاسم فنایی در مورد همجنس‌خواهی بررسی و سنجیده می‌شوند.

نقد رویکرد ملکیان متاخر به عقلانیت و معنویت

میثم بادامچی − اشکال عمده جدا کردن کامل معنویت از دین در آن است که ارتباط معنویت را با سنتهای کهن دینی که یکی از مهمترین منابع الهام بخش معنویت بوده‌اند کمرنگ می‌کند.

همجنس‌گرایی و دوجنس گرایی − مفهوم شناسی، تطبیق، عالمان سنتی، و روشنفکران مسلمان

مهرداد علی پور − فقیهان، مفسران و اخلاقیان سنتی هنوز صورت مسئله‌ی گرایش و کنش جنسی دوهمجنس، اعم از همجنس‌گرایی و دوجنس گرایی، را در مباحث خویش مطرح نکرده‌اند.

ملکیان و نظریه عقلانیت و معنویت

میثم بادامچی – مصطفی ملکیان تقریر حقیقت و تقریر مرارت را دو وظیفه اخلاق اجتماعی روشنفکران معنوی می‌داند.

پدیده‌شناسیِ «دزدی»

ر. رمضانی – دزدی دقیقاً چیست؟ بخاطر همه‌ی شکل‌های جوراجوری که این کنش می‌تواند به خود بگیرد، تعریفِ آن کارِ چندان آسانی نیست.