بایگانی بخش اندیشهروشنفکری دینی و فلسفه

ر. رمضانی – این نوشته نقدی است بر مقاله‌ای از حمید وحید دستجردی، استاد فلسفه در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین، درباره‌ی فکر دینی و روشنفکریِ‌ دینی.

روانشناسی‌گرایی، طبیعت‌گرایی و فلسفه تحلیلی

سروش دباغ − روانشناسی‌گرایی به معنای تحویل و تبیین همه چیز بر اساس روانشناسی است که ریشه در قرن نوزدهم و تاسیس سنت تجربی در انگلستان دارد.

سکسِ پارینه‌سنگی

نیل مک‌آرتور − وقتی پای سکس به میان می‌آید، گویی چندان خوب عمل نمی‌کنیم، و برای همین است که بسیاری از ما سردرگم و ناشاد هستیم.

هانا آرنت و تناقض حقوق بشر

آرمین خامه − حقِ حق داشتن، چیزی نیست جز تحقق شرط امکان کنش آدمی، کنشی که در گرو داشتن مکان و مُقامی در جهان مشترک آدمیان است.

در باب پیوند ناگسستنیِ فهم و نقد

یاسر میردامادی − نقد با خودانتقادی نسبتی تنگاتنگ دارد. اگر باورهای خود را دست‌نخورده نگاه داریم، چیزی را که در صدد فهم آن هستیم، ‌نخواهیم فهمید.

چرخه حیات جنبش سبز

نسیم روشنایی − جنبش سبز از مرحله ادغام نیروها فراتر نرفت و به مرحله بوروکراتیزاسیون و رسمی شدن نرسید.

فهمی دیگر از عشق همجنس خواهانه‌ی سقراطی-افلاطونی

مهرداد علی‌پور – در ابن نوشته ضمن تبیین و سنجش فهم متعارف از عشق سقراطی-افلاطونی، فهمی از آن پیشنهاد می‌کنم که، به گمان من، با واقعیت همخوان تر است.

عشق همجنس خواهانه‌ی سقراطی-افلاطونی در آیینه‌ی تحلیل

مهرداد علی‌پور – در ابن نوشته عشق سقراطی-افلاطونی را در آیینه‌ی گزارش و تحلیل تازه‌ای براساس رساله‌ی "میهمانی" افلاطون بررسی می‌کنم.

فلسفه و آزادی

سیاوش جمادی - فلسفه‌ورزی، در خواست آزادی بنیاد دارد، آزادی از هر جبر و قهر وتعبد وضرورتی. فلسفه به مفهوم تفکری که می‌کوشد از ایستار آزادی آغاز ره کند ویژگی عصر مدرن است.

نامِ «میرحسین» و مسئله حصر

امین درودگر − گفتاری که جنبش سبز را در سال ۱۳۸۸ شکل داد، عزیمت‌گاه خود را چنین حکمی قرار داده بود: «میرحسین تنها رییس‌جمهور قانونی ایران است».

نیما و نقاشی

امیر حکیمی − نیما، نه لوور رفته نه موزه‌های فلورانس و رم و برلین و مسکو و دیگر جاهای اروپا را زیارت کرده؛ او زایر کلمه‌ست.

پرسش درباره حقیقت: بررسی پرونده یک قتل

مهتاب دهقان − ذیل جنبش سبز، موازی با آن، و در کنارش هنوز جنبش‌هایی در جریان بوده‌اند که تن به بازنمایی نخبگان سیاسی نداده‌اند.

فلسفه و علم

سیاوش جمادی − علم اگر زمانی دریابد که چیزی جز کارکرد کور ماشین ذهن نیست، با این دور باطل درگیر می‌شود که این کارکرد کور چگونه به خود بینا شده است؟

حقوق تناسلی و روش‌های پیشگیری از بارداری

آرمین خامه − دولت باید آموزش‌های لازم در مورد شیوه‌های پیشگیری از باروری را در اختیار شهروندان قرار دهد و زمینه دسترسی آزاد و کم هزینه به آنها را فراهم کند.

پنجه سبز؛ تحولات رسانه‌ای از ۸۸ به این سو

مهدی جامی − این پنجساله دوره‌ای واقعا سبز بوده است. پس اول در سبزی ایده‌های رسانه‌ای خوب است تامل کنیم و دوم در شکوفایی رسانه‌ها و مسائل آن.

مرگ فلسفه؟

سیاوش جمادی − علم اگر بناست حقانیت خود را در جانشینی فلسفه موجه کند باید گزارش هگلی تاریخ روح را از نو بنویسد منتها منهای آزادی.

شریعتی در اسارت گفتمان ضد لیبرالیستیِ بی‌مبنا

اکبر گنجی − شریعتی دائماً میان طرد اصل دموکراسی و لیبرالیسم از یک سو، و طرد واقعیت آن در جهان غرب از سوی دیگر، در حال رفت و آمد است.