بایگانی بخش اندیشهمعبد هندو در چنای

مکان‌های مقدس

دیوید شریعت‌مداری − به ساختمانی فکر کنید که برای شما ویژه است. چه چیزی را فرامی‌خواند؟ سعی کنید درباره‌ی این احساسْ خوب تامل کنید.

فهم آوشویتس – یک تأمل فلسفی

دوناتِلا دی چِزاره − چگونه می‌‌‌توان اتفاقی را که طی رویداد تاریخی هولوکاست «رخ داده»، درک کرد؟ چگونه می‌‌‌توان به خود جرأت فهم ظلمت و بیگانگی مطلق پلیدی بنیادین را داد؟

آزادی هجو مقدسات دینی؛ آری یا نه؟

بهنام دارایی‌زاده − با در نظر داشتن معیارهای یک جامعه‌ی دموکراتیک، می‌توان نه تنها مفاهیم و مضامین دینی را به جد به زیر سئوال برد، بلکه آن‌ها را موضوع هجو نیز قرار داد.

تعیین محل نزاع در موضوع تروریسم و کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام

اکبر گنجی − اختلاف بر سر چیست؟ پرسش‌ها دقیقاً چیستند؟ آیا ایضاح مفهومی صورت گرفته و همه درباره مسائل واحدی گفت و گو می‌کنند و به پرسش‌های واحدی پاسخ می‌گویند؟

زیبایی شناسی سبز

یوریکو سایتو − زیبایی شناسی سبز که تابع ارزش‌های محیط زیست است باید نه تنها برای طبیعت بلکه همچنین برای مصنوعات به کار رود.

مدخلی بر آیینِ ویرانی: ایمان، هجرت و جهاد

اسد بودا − داعش و دیگر بنیادگراها و مجاهدانِ معاصر مسلمان کاری نکرده‌اند که نشود برای آن مرجعی در قرآن و سنت و تاریخ اسلام پیدا کرد.

اسلام‌ستیزی و آسیب شناسی آن

اکبر کرمی − آیا اسلام‌ستیزی به واقع وجود دارد؟ یا این سرنام، بخشی از پروژه‌ی اسلام‌گرایی و منادیان آن برای سرکوب بیش تر مخالفان و منتقدان خود است؟

مخاطرۀ یک مرثیه: در رثای اولریش بک

محمدرفیع محمودیان – برگردان بک به فارسی مشکل است، با این حال ما مجبوریم همانگونه که او خود در کتاب هایش می‌گوید خطر کرده و از نظریه هایش بنویسیم و استفاده کنیم.

زیبایی شناسی روزمره و اهمیت آن برای محیط زیست

یوریکو سایتو − قدرت امر زیباشناختی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات ما می‌تواند برای تقویت دستورالعمل‌های مثبت در زمینه محیط زیست نیز به کار رود.

طبقه و سیاست در اعتراضات “گزی” در ترکیه

اردیم یوروک و مورات یوکسل − برای توضیحِ تنوعِ معترضینِ گزی، مقوله طبقه کارآمد نیست. آن‌چه آن‌ها را از یک‌دیگر متفاوت می‌ساخت، نه سابقه‌ی طبقاتی‌شان که جهت‌گیری‌های سیاسی و فرهنگیِ ایشان بود.

بوم‌شناسیِ ژرف

ر. رمضانی − دیدگاهی که در این نوشتار معرفی می‌شود ما را به نگرش و اقدام بنیادین و فراگیر، به ژرف‌نگری و ژرف‌کاری، در رابطه با چالش‌های زیست‌محیطی فرامی‌خواند.

نظریه انگیزش الهی و معضل شر

احسان ابراهیمی – لیندا زاگزبسکی تلاش می‌کند ضمن پایبندی به اخلاق دینی، نوع جدیدی از پیوند میان خدا و اخلاق به دست دهد که اخلاق در ذیل آن، از خشکی و صلبی رها شود.

“استعاره”، استعاره از چیست؟ (۴)

حسین دباغ – این مقاله گزارشی به دست می‌دهد درباره بحثی در فلسفه تحلیلی بر سر مفهوم استعاره. در این بخش آخر به نقد تامس کوون بر نظریه ارجاع بوید پرداخته می‌شود.

هر عیب که هست از مسلمانی ماست؟

مسئولیت اسلام در برابر جنایاتی که به نام دین صورت می‌گیرد، چیست؟ پاسخ حسن یوسفی اشکوری و آرش سلیم به این پرسش.

حکومت دوجنسیتی و مذهب مدنی

شکوفه تقی − در پادشاهی مقدس به تعریف شاهنامه، بخت آسمانی عنصری زنانه است.

جایگاه شکست در زندگی

محمدرفیع محمودیان − وجود انسانی ما زادۀ تجربۀ شکست است. شکست در تلخی و خفت آفرینی خود ذهنیت، آگاهی و احساسی را به ما القاء می‌کند که ویژگی وجود انسانی ما است.

“استعاره”، استعاره از چیست؟ (۳)

حسین دباغ – استعاره چیست؟ چگونه به واقعیت ارجاع‌پذیر است؟ جدال بوید با پاتنم، کریپکی و کوون بر سر نظریه ارجاع.