بایگانی بخش اندیشهخواهر تکامل خوشرنگ − زن در “هشت کتاب” سهراب سپهری

سروش دباغ − در این مقاله می‌کوشم با وام کردن برخی از آراء کارل گ. یونگ تطور تصویر و تلقی سهراب سپهری از زن را به بحث بگذارم.

موردِ عجیبِ آقای م. خ.

ر. رمضانی − مورد آقای م. خ. با «ایران» چونان کشوری جهان‌سومی، توسعه‌نیافته، بی‌سامان، و فسادآلود بی‌نسبت نیست. مورد او با «ایرانی‌ها» نیز بی‌نسبت نیست.

حظّ بصر؛ چرا به چیزهای زیبا خیره می‌شویم؟

موهان ماتِن − لذتی که از زیبایی می‌بریم به‌طور قطع توسط تکامل شکل گرفته است؛ اما این لذت چه مزیتِ انطباقی‌ای نصیب ما کرده است؟

فساد دانشگاهی در ایران

ر. رمضانی − دانشگاه در ایران به هیچ رو نهاد مستقلی نیست، در درجه‌ی نخست بدین خاطر که در ایران اساساً خودِ دانش استقلال ندارد.

دورنما: تیره و غم‌افزا – روان‌شناسی منفی‌بینی

یاکوب بوراک − انسان‌ها با اخبار بد و چهره‌های خشمگین و خاطراتِ غمگین عجین شده‌اند. آیا این سوگیریِ منفی، سودمند است یا باید بر آن چیره گشت؟

فلسفۀ تحلیلی و «شباهت خانوادگی»

سروش دباغ − آیا می‌توان از خصوصیت یا خصوصیاتی مشترک در میان تمام فیلسوفان تحلیلی سخن گفت؟

چرا امروز دیگر انقلاب ممکن نیست

بیونگ-چول هان − چرا نظام‌‌ حکومتی نئولیبرال تا این حد استوار است؟ چرا با وجود شکاف روزافزون میان فقیر و ثروتمند به‌‌سختی مقاومتی در برابر آن می‌‌بینیم؟

چه کسی در کوبانی می‌جنگد؟

مهتاب لایق − از خلال زندگی در کنار یکدیگر است که هر یک از ما تکینگی خود را محقق می‌کند و بخشی از نیروهای آفرینشگری خواهد شد که در کوبانی جنگیده‌اند.

تک‌‌خدایی و زبان خشونت (۲)

یان آسمن − آیا ایده‌‌ی یکتاپرستی، ستایش خدایی یگانه به‌‌جای جمعی از خدایان یا تفکیک میان دین درست و نادرست و خدای برحق و خدایان باطل با امر خشونت‌‌بار در پیوند است؟

تک‌‌خدایی و زبان خشونت (۱)

یان آسمن − چرا متن‌‌های کتاب مقدس ایجاد و گسترش دین تک‌‌خدایی را با تصویرهایی آن‌‌چنان خشونت‌‌بار توصیف می‌‌کنند؟

اسید پاشی و امر به معروف و نهی از منکر

اکبر گنجی − برخی برساخته‌های گذشتگان ممکن است این خیال یا تکلیف باطل را ایجاد کند که برای اجرای آن برساخته‌ها می‌توان بر سر و صورت زنان اسید ریخت.

اخلاق، سیاست و سنتِ فلسفۀ تحلیلی

سروش دباغ – می‌توان مثال‌های نقضی در رد این ادعا که فیلسوفان قاره‌ای بیشتر به مسائل اگزیستانسیل می‌پردازند و فیلسوفان تحلیلی به مسائل منطقی، ارائه کرد.

نقد زیبایی شناسی تجربه‌محور

یوریکو سایتو − بخشی از هدف زیبایی شناسی روزمره، روشنایی بخشیدن به امکان‌های زیباشناختی ای است که در پس ظاهر و نمای عادی، معمولی و پیش پافتاده وجود دارند.

تجربۀ “تجربۀ دینی”

حسین دباغ − تجارب دینی خود از جنس باور نیستند هرچند شاید سبب شوند تا از خلال آنها به امری باور پیدا کنیم.

نقد زیبایی شناسی هنرمحور

یوریکو سایتو − من در قلمرو امر زیباشناختی، تجاربی را می‌گنجانم که ناشی از جریان تجربه‌‌‌های روزمره هستند، تجارب زیباشناختی‌‌‌ای که به تمام معنی با نظریه‌‌‌های تجربی زیباشناختی، مطابق هستند.

جنبش سبز: گسست از اصلاحات، پیش‌درآمد انقلاب

آرش جودکی − جنبش سبز گسستی دوگانه با خود همراه آورد: گسست از انقلاب اسلامی و گسست از اصلاح‌طلبی.

اندیشه قرارداد اجتماعی در نزد سقراط

شهرام ارشدنژاد − هدف از این مقاله تعقیب ایده‌ی قرار داد اجتماعی در سنت تفکر غربی است. برخی دیالوگ‌های افلاطون به طور مستقیم با موضوع قرارداد اجتماعی درگیر هستند.