بایگانی بخش اندیشهخانه و جهانشـهر

عبدی کلانتری − علی میرسپاسی معتقد است پرسش های متداول اکثر روشنفکران ایرانی (به ویژه آنانی که با فلسفه سرو کار دارند) اساساً بی‌ارتباط با مسایل واقعی در جامعه است.

فساد دانشگاهی در ایران

ر. رمضانی − دانشگاه در ایران به هیچ رو نهاد مستقلی نیست، در درجه‌ی نخست بدین خاطر که در ایران اساساً خودِ دانش استقلال ندارد.

دورنما: تیره و غم‌افزا – روان‌شناسی منفی‌بینی

یاکوب بوراک − انسان‌ها با اخبار بد و چهره‌های خشمگین و خاطراتِ غمگین عجین شده‌اند. آیا این سوگیریِ منفی، سودمند است یا باید بر آن چیره گشت؟

فلسفۀ تحلیلی و «شباهت خانوادگی»

سروش دباغ − آیا می‌توان از خصوصیت یا خصوصیاتی مشترک در میان تمام فیلسوفان تحلیلی سخن گفت؟

چرا امروز دیگر انقلاب ممکن نیست

بیونگ-چول هان − چرا نظام‌‌ حکومتی نئولیبرال تا این حد استوار است؟ چرا با وجود شکاف روزافزون میان فقیر و ثروتمند به‌‌سختی مقاومتی در برابر آن می‌‌بینیم؟

چه کسی در کوبانی می‌جنگد؟

مهتاب لایق − از خلال زندگی در کنار یکدیگر است که هر یک از ما تکینگی خود را محقق می‌کند و بخشی از نیروهای آفرینشگری خواهد شد که در کوبانی جنگیده‌اند.

تک‌‌خدایی و زبان خشونت (۲)

یان آسمن − آیا ایده‌‌ی یکتاپرستی، ستایش خدایی یگانه به‌‌جای جمعی از خدایان یا تفکیک میان دین درست و نادرست و خدای برحق و خدایان باطل با امر خشونت‌‌بار در پیوند است؟

تک‌‌خدایی و زبان خشونت (۱)

یان آسمن − چرا متن‌‌های کتاب مقدس ایجاد و گسترش دین تک‌‌خدایی را با تصویرهایی آن‌‌چنان خشونت‌‌بار توصیف می‌‌کنند؟

اسید پاشی و امر به معروف و نهی از منکر

اکبر گنجی − برخی برساخته‌های گذشتگان ممکن است این خیال یا تکلیف باطل را ایجاد کند که برای اجرای آن برساخته‌ها می‌توان بر سر و صورت زنان اسید ریخت.

اخلاق، سیاست و سنتِ فلسفۀ تحلیلی

سروش دباغ – می‌توان مثال‌های نقضی در رد این ادعا که فیلسوفان قاره‌ای بیشتر به مسائل اگزیستانسیل می‌پردازند و فیلسوفان تحلیلی به مسائل منطقی، ارائه کرد.

نقد زیبایی شناسی تجربه‌محور

یوریکو سایتو − بخشی از هدف زیبایی شناسی روزمره، روشنایی بخشیدن به امکان‌های زیباشناختی ای است که در پس ظاهر و نمای عادی، معمولی و پیش پافتاده وجود دارند.

تجربۀ “تجربۀ دینی”

حسین دباغ − تجارب دینی خود از جنس باور نیستند هرچند شاید سبب شوند تا از خلال آنها به امری باور پیدا کنیم.

نقد زیبایی شناسی هنرمحور

یوریکو سایتو − من در قلمرو امر زیباشناختی، تجاربی را می‌گنجانم که ناشی از جریان تجربه‌‌‌های روزمره هستند، تجارب زیباشناختی‌‌‌ای که به تمام معنی با نظریه‌‌‌های تجربی زیباشناختی، مطابق هستند.

جنبش سبز: گسست از اصلاحات، پیش‌درآمد انقلاب

آرش جودکی − جنبش سبز گسستی دوگانه با خود همراه آورد: گسست از انقلاب اسلامی و گسست از اصلاح‌طلبی.

اندیشه قرارداد اجتماعی در نزد سقراط

شهرام ارشدنژاد − هدف از این مقاله تعقیب ایده‌ی قرار داد اجتماعی در سنت تفکر غربی است. برخی دیالوگ‌های افلاطون به طور مستقیم با موضوع قرارداد اجتماعی درگیر هستند.

زمینه‌های تاریخی پارادوکسِ جنبش سبز

آرش جودکی − همه پارادوکس جنبش سبز اینجاست: نخواستن جمهوری اسلامی بدون انقلاب، از دست آن گریختن بی دست یازیدن به این.

جهانی‌سازیِ امر بومی − نقدی بر رویکردهای بومی‌گرا

ر. رمضانی − آنچه شدنی و بایسته است بومی‌گراییِ برون‌گرا ست. بومی‌گراییِ برون‌گرا ایجاب می‌کند که هر دستاورد بومی بتواند در عرصه‌ای بین‌المللی خود را به نمایش بگذارد.