بایگانی بخش اندیشهقرآنِ گفتاری و بازسازی گفتمانِ دینی

یاسر میردامادی– این نوشته روایتی است از ترجمه فارسی آخرین کتاب ابوزید توسط مهدی خلجی: «نوآوری، تحریم و تأویل: شناخت علمی و هراس از تکفیر»

گردن زدن

کارل برونو لدر − مراسم گردن زدن به مناسک دینی شبیه بود. مردم در میدان جمع شده و منتظر می‌ماندند تا محکوم را با کالسکه بیاورند.

پرسیدن

لطفعلی راجی − آیا پرسیدن قابل آموزش است؟ اگر قابل آموزش نیست آیا پرسیدن با تمرین آموخته و آمخته می‌شود؟

شبیه سازی بازی دولت و اقوام غیرفارس در ایران

اؤزگور قیزیل یورد − این مقاله با هدف بررسی و نقد انگیزه‌ها و منافع بازیگران اصلی تاثیرگذار در اجرا/عدم اجرای حقوق اقوام و ملل غیرفارس ساکن ایران نگاشته شده است.

اکراه انسان از کشتن

کارل برونو لدر − بزرگ‌ترین مانع گسترش اعدام در بین انسان‌های اولیه، جهان‌بینی آن‌ها بود که از کشتن اکراه داشت.

جان رالز و عبدالکریم سروش

حسین دباغ − با همه شباهتی که می توان میان فلسفه سیاسی سروش و رالز پیدا کرد، تفاوت مهمی وجود دارد که محتاج تدقیق است.

جیش‌العدل؛ گرهی جدید در تازیانه‌ی ارباب

مهتاب دهقان، امین درودگر − به باور ما، اغلب نظرات و نوشته‌ها در مورد ماجرای اخیر در بلوچستان، آگاهانه یا ناآگاهانه، گرفتار دو مسئله یا بهتر، دو دام شده‌اند.

سیخ و صلیب

کارل برونو لدر – مصلوب شدن چون ویژه بردگان یا راهزنان بود، هیچ حساب و کتابی نداشت و نحوه اجرای آن بسته به میل و سلیقه جلاد بود.

لوی استروس: زندگی مفهومی تعیین شده ندارد

لوی استروس − انسان مجبور است هر لحظه خود را به عنوان بخشی از نظم کیهانی حس کند و من فکر می‌کنم این احساس او را در راه دانایی پیش می‌برد.

تاریخ اعدام با چوبه دار

کارل برونو لدر − اساسا دار و صلیب در ابتدا وسایل مجازات نبودند و جهت قربانی کردن نزد خدایان برای فرونشاندن خشم آنها به کار می‌رفتند.

روان شناسیِ اخلاق خدایان

حسین دباغ − به باور من آراء عبدالکریم سروش در فرا-اخلاق چیزی کم دارد که با توسل به روانشناسی اخلاق می‌توان آن را پر کرد.

آسیب‌محوری و حقوق حیوانات

ر. رمضانی − ایده‌ی اساسیِ آسیب‌محوری این است که انسان‌ها در هم‌زیستی‌شان با حیوانات در رابطه با درد و رنج آنها مسئول‌اند.

کهن‌ترین جرایم مستوجب مرگ

کارل برونو لدر − تابوها را از دید انسان بدوی خدایان وضع کرده بودند. از دید باورمندان به آنها نوعی نظم جهانی را بازتاب می‌دادند.

پژوهش منطقی ـ معناشناختی مفهوم جنسیت بیولوژیکی

گئورگ فهیگه − این پژوهش درباره فلسفه سکس در صدد است از منظر چرخش زبانی نقش نظام‌مندی را در طرح بحث‌های مربوط به جایگاه هستی شناختی جنسیت بیولوژیکی ایفا کند.

فلسفه تحلیلی چیست؟

سروش دباغ − مفهوم فلسفۀ تحلیلی متضمن چه معنایی است؟ وجه تمایز آن با دیگر نحله‌های فلسفی چیست؟

رسم قربانی کردن انسان

کارل برونو لدر − رسم قربانی کردن انسان در مراسم دینی در همه جای عالم نمونه دارد. اما بر خلاف انتقام، در میان تمام اقوام بشری دیده نشده است.

سیاست حقیقت، اپوزیسیون و مفروضات خشونت پرهیزی

مهران رضایی − خشونت پرهیزی ابزار مادی تصاحب قدرت را با ابزار معنوی «نیروی حقیقت» جابجا می‌کند. اما این جابجایی به صورت محض کافی نیست.