بایگانی بخش اندیشهجنبش سبز؛ پایان رهبری از درون و تثبیت گفتار محافظه‌کارانه

یحیی بزرگمهر − اخگر جنبش سبز چرا ناپدید شد؟ چگونه از دلش موج بنفش بیرون آمد و از فراز و فرود آن خروش ملی چه می‌توان آموخت؟

“حرکت سبز” چه بود و چه درس‌هایی داشت؟

اکبر گنجی − حرکت سبز جنبش نبود: ۱. به معنای کلاسیک جنبش‌های اجتماعی که دارای سازمان و رهبری تثبیت شده‌اند. ۲. به معنای نوین جنبش‌های اجتماعی که متشکل از شبکه هایند.

ادراک قوانین طبیعت (۱)

جیمز براون − یک آزمایش ذهنی افلاطونی آزمایشی است که تئوری قبلی یا حاضر را تخریب می­کند و به طور هم زمان تئوری جدیدی را می­‌آفریند.

هویت دیگری در آثار داستایفسکی

ابراهیم رشیدی − در رمان‌های داستایفسکی عاطفه، احساس و ترحم دلیل وفاداری به اصالت قومی محسوب می‌شود و عقل و حسابگری نماینده‌ی ذهنیات غربی است.

«نا-جنبش»‌های جنسی و جنسیتی، و جنبش سبز

مهران رضایی − ناجنبش‌ها متشکل از مردم عادی هستند و سیاسی بودن شان به سیاسی شدن زیست روزمره شان مربوط است.

متافیزیک، حلقۀ وین و فلسفۀ تحلیلیِ متأخر

سروش دباغ − فلسفۀ حلقه وین را با چند عنوان مختلف نام گذاری می‌کنند: فلسفه علمی، نگاه علمی به جهان، پوزیتیویسم منطقی، تجربه گرایی منطقی.

نگاه نیچه

ایرج قانونی − تصویر نیچه در عکس‌ها ناقص است. هیچ اثری از لطف زنانه در نگاه او نیست. عکس‌ها با نیچه، بر ضد عالم واقع تبانی کرده‌اند.

ده درس از جنبش سبز

مجید محمدی − جنبش سبز همانند جنبش‌های مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و بهمن ۵۷ یکی از سرمایه‌های اجتماعی مردم ایران است که می‌توانند از آن درس‌ها بیاموزند.

به نام «میرحسین»: در ستایش یک وصله ناجور

فرهاد مرادی و امید رضایی − حصر تنها بدن «میرحسین» را به بند نکشیده، بلکه حاکم توانسته به این واسطه «سیاست» را به انقیاد خود درآورد.

شرط آشتی ملی برای ایران فردا: نوآوری در فرهنگ معنوی

بهروز ثابت − اسلام سیاسی باور به تکثر ندارد و لذا بالذات نمی‌تواند تولید همبستگی کند.

فلسفۀ تحلیلی و متافیزیکی‌اندیشی

سروش دباغ − فیلسوفان تحلیلی هر گونه کلی اندیشی و نگاه سیستماتیک و فراگیر درباره هستی را متافیزیک می‌نامند.

ضعف سازماندهی و نبود رهبری در جنبش سبز

کورش عرفانی − نبود رهبری در واقع خود نمودی بود از کمبود سازماندهی، زیرا می‌دانیم آن که سازماندهی می‌کند رهبری می‌کند و جریانی رهبری می‌کند که سازماندهی کرده باشد.

ملت به دولت حق کشتن نداده است

کارل برونو لدر − هیچکدام از دلایل موافقان اعدام عاقلانه نیست. آبشخور مجازات اعدام، لایه‌های غیرعقلانی روان جمعی است.

صدای جنون مدرن؛ معرفی کتاب “جنگ و هولوکاست”

امین بزرگیان − مهم این است که به تعبیر تئودور آدورنو از این فکر که هولوکاست یک اتفاق بود دست برداریم و با نشانه‌های آن شجاعانه روبرو شویم.

خط، تنانگی زبان

رضا فرخ‌فال − اگر حتا بپذیریم که زبان دارای روح است، اما آیا این روح می‌تواند همچون "جن" در هر کالبدی حلول کند و همچنان همان جن باشد؟

تحلیل جنبش سبز؛ به مناسبت پنج سالگی آن

محمدرضا نیکفر − عامل‌هایی وجود دارند زمینه‌ساز و خصلت‌سازِ جنبش سبز؛ این عامل‌ها پایدار و همچنان مؤثر هستند و این استعداد را دارند که آینده را بسازند.

جلاد

کارل برونو لدر − مجازات اعدام سبب ایجاد یکی از منفورترین مشاغل شده است: شغلی به نام جلاد. سعی بسیار شده که برای این شغل کلاه شرعی یا عرفی بدوزند.