بایگانی بخش اندیشهزیست‌محوری

ر. رمضانی− رویکرد زیست‌محور کوشش ناآگاهانه برای زندگی را نیز شکلی از خواستن می‌شمارد‌ و زیست‌مندهایی که احساسِ آگاهانه ندارند را نیز در دایرة نظرداشتِ اخلاقی می‌گنجاند.

درخواست از دیکتاتور یعنی حفظ نظام دیکتاتوری؟

اکبر گنجی − آیا از نظر اخلاقی و سیاسی مخالفان و روشنفکران مجازند از نظام دیکتاتوری و شخص دیکتاتور درخواست‌هایی داشته باشند؟

مرگ در ذهن اقاقی جاری است

سروش دباغ − در این جستار بر آنم با مدد گرفتن از مفاهیم چهار گانۀ «کورمرگی»، «مرگ هراسی»، «مرگ اندیشی» و «مرگ آگاهی»، تلقی‌ها از پدیدۀ مرگ را به بحث بگذارم.

سوزاندن در آتش

کارل برونو لدر − برای انسان بدوی، سوزاندن درآتش در قیاس با غرق کردن در آب شیوه کامل‌تری برای از بین بردن اثر پلیدی محسوب می‌شد.

سمینار آلن بدیو درباره اوکراین، مصر، و پایان‌پذیری

آلن بدیو − می‌خواهم مثال اوکراین را در نظر بگیرم، و شیوه‌ای که بر اساس آن رخدادهای تاریخی در اوکراین به خدمت اجماعِ حاصل از پروپاگاندا درآمدند.

درویشی و خرسندی

احسان ابراهیمی – مضمون این مقاله توضیح درک حافظ از سازوکار کنش اخلاقی و اراده و اختیار است.

غرق کردن و زنده به گور کردن

کارل برونو لدر − خفه کردن در آب و زنده به گور کردن خاص زنان بود، هرچند که در موارد نادر شامل مردان هم می‌شد.

فتیشیزم اخلاقی

حسین دباغ − توصیه این مقاله به روشنفکران و صاحبان فکر و اندیشه این است که "خوبی‌های اخلاقی" را به چشم عموم بیاورند تا زندگی اخلاقی را میسرتر کنند.

قرآنِ گفتاری و بازسازی گفتمانِ دینی

یاسر میردامادی– این نوشته روایتی است از ترجمه فارسی آخرین کتاب ابوزید توسط مهدی خلجی: «نوآوری، تحریم و تأویل: شناخت علمی و هراس از تکفیر»

چرخ‌کاری کردن و شقه کردن

کارل برونو لدر − محکوم را با دو دست و دو پا از چهار سو به چهار اسب می‌بستند تا با دویدن اسب‌ها در جهات مختلف، بدن تکه پاره شود.

حقوق حیوانات

ر. رمضانی − در ایران، همزمان با آگاهی نسبت به شکل‌های گوناگون ستم، اندک‌اندک آگاهی نسبت به ستم‌ در قبال حیوانات نیز در حال شکل‌گیری ست.

نقدِ اسطورۀ رابطۀ آزاد

محمود صباحی − رابطۀ آزاد تا زمانی آزاد است که خود را به اسطوره بدل نکرده باشد یعنی نه خود را به یک الگو بدل کرده باشد و نه تابعِ یک الگو شده باشد.

گردن زدن

کارل برونو لدر − مراسم گردن زدن به مناسک دینی شبیه بود. مردم در میدان جمع شده و منتظر می‌ماندند تا محکوم را با کالسکه بیاورند.

پرسیدن

لطفعلی راجی − آیا پرسیدن قابل آموزش است؟ اگر قابل آموزش نیست آیا پرسیدن با تمرین آموخته و آمخته می‌شود؟

شبیه سازی بازی دولت و اقوام غیرفارس در ایران

اؤزگور قیزیل یورد − این مقاله با هدف بررسی و نقد انگیزه‌ها و منافع بازیگران اصلی تاثیرگذار در اجرا/عدم اجرای حقوق اقوام و ملل غیرفارس ساکن ایران نگاشته شده است.

اکراه انسان از کشتن

کارل برونو لدر − بزرگ‌ترین مانع گسترش اعدام در بین انسان‌های اولیه، جهان‌بینی آن‌ها بود که از کشتن اکراه داشت.

جان رالز و عبدالکریم سروش

حسین دباغ − با همه شباهتی که می توان میان فلسفه سیاسی سروش و رالز پیدا کرد، تفاوت مهمی وجود دارد که محتاج تدقیق است.