بایگانی بخش اندیشهفهمی دیگر از عشق همجنس خواهانه‌ی سقراطی-افلاطونی

مهرداد علی‌پور – در ابن نوشته ضمن تبیین و سنجش فهم متعارف از عشق سقراطی-افلاطونی، فهمی از آن پیشنهاد می‌کنم که، به گمان من، با واقعیت همخوان تر است.

نیما و نقاشی

امیر حکیمی − نیما، نه لوور رفته نه موزه‌های فلورانس و رم و برلین و مسکو و دیگر جاهای اروپا را زیارت کرده؛ او زایر کلمه‌ست.

پرسش درباره حقیقت: بررسی پرونده یک قتل

مهتاب دهقان − ذیل جنبش سبز، موازی با آن، و در کنارش هنوز جنبش‌هایی در جریان بوده‌اند که تن به بازنمایی نخبگان سیاسی نداده‌اند.

فلسفه و علم

سیاوش جمادی − علم اگر زمانی دریابد که چیزی جز کارکرد کور ماشین ذهن نیست، با این دور باطل درگیر می‌شود که این کارکرد کور چگونه به خود بینا شده است؟

حقوق تناسلی و روش‌های پیشگیری از بارداری

آرمین خامه − دولت باید آموزش‌های لازم در مورد شیوه‌های پیشگیری از باروری را در اختیار شهروندان قرار دهد و زمینه دسترسی آزاد و کم هزینه به آنها را فراهم کند.

پنجه سبز؛ تحولات رسانه‌ای از ۸۸ به این سو

مهدی جامی − این پنجساله دوره‌ای واقعا سبز بوده است. پس اول در سبزی ایده‌های رسانه‌ای خوب است تامل کنیم و دوم در شکوفایی رسانه‌ها و مسائل آن.

مرگ فلسفه؟

سیاوش جمادی − علم اگر بناست حقانیت خود را در جانشینی فلسفه موجه کند باید گزارش هگلی تاریخ روح را از نو بنویسد منتها منهای آزادی.

شریعتی در اسارت گفتمان ضد لیبرالیستیِ بی‌مبنا

اکبر گنجی − شریعتی دائماً میان طرد اصل دموکراسی و لیبرالیسم از یک سو، و طرد واقعیت آن در جهان غرب از سوی دیگر، در حال رفت و آمد است.

علی شریعتی و لیبرالیسمی که نمی‌شناختیم

اکبر گنجی − علی شریعتی به عنوان یکی از موثرترین سازندگان گفتمان انقلاب ۵۷ چه درکی از لیبرالیسم داشت؟ به خیل بی شمار مشتاقان خود در این مورد چه می‌آموخت؟

جنبش سبز، از یک دیدگاه چپ

محمدرضا شالگونی − بدون اصلاح طلبان، "جنبش سبز" نمی‌توانست شکل بگیرد؛ اما آن جنبش را ساخته و پرداخته اصلاح طلبان یا نتیجه عملی پلاتفرم آنها نمی‌دانم.

فلسفه در ایران، آسیب‌ها و کارکردها

محسن خیمه‌دوز – فلسفه در ایران سه کارکرد عمده داشته است: حزبی، حوزوی، و دانشگاهی؛ در دو کارکرد اول و دوم ابزار و در کارکرد سوم شغل بوده است.

برآمد و شکست جنبش سبز

فرهاد خسروخاور − جنبش سبز درانجام اصلاحات دموکراتیک درون رژیم ناکام ماند و، به این معنا، نشانگر پایان جنبش اصلاحات درونگرا درایران بود.

زمینه‌های برآمدِ جنبش سبز

فرهاد خسروخاور − برای درک جنبش سبز در ایران، باید به آن ازمنظری تاریخی نگریست. این جنبش نتیجه‌ی رشد جامعه‌ی ایرانی پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ است.

وظیفه و کارکرد فلسفه در جهان معاصر

علی پایا − مهار قدرت کور تکنولوژی‌ها نه به مدد علم تجربی، که صرفا در پرتو بهره گیری از آموزه‌های فلسفی امکان‌پذیر است.

جنبش سبز؛ پایان رهبری از درون و تثبیت گفتار محافظه‌کارانه

یحیی بزرگمهر − اخگر جنبش سبز چرا ناپدید شد؟ چگونه از دلش موج بنفش بیرون آمد و از فراز و فرود آن خروش ملی چه می‌توان آموخت؟

طبیعت چونان یک کل

ر. رمضانی − آلبرت‌ شوایتزر را اندیشمندی می‌دانند که بیشترین تأثیر را بر رویکرد زیست‌محور در اخلاق زیست‌محیطی داشته است. در رابطه‌ با کل‌نگری، آلدو لئوپولد جایگاه شوایتزر را دارد.

نیاز انسان معاصر به فلسفه و کلمه

ایرج قانونی − با توجه به این درک درست از فلسفه و نسبت حیاتی یافتن بیش از پیش آن با هستی و زندگی است که امروزه شاهدیم فلسفه به همه‌ی ‌ارکان فرهنگ رسوخ کرده است.