بایگانی بخش اندیشهشبیه سازی بازی دولت و اقوام غیرفارس در ایران

اؤزگور قیزیل یورد − این مقاله با هدف بررسی و نقد انگیزه‌ها و منافع بازیگران اصلی تاثیرگذار در اجرا/عدم اجرای حقوق اقوام و ملل غیرفارس ساکن ایران نگاشته شده است.

سیخ و صلیب

کارل برونو لدر – مصلوب شدن چون ویژه بردگان یا راهزنان بود، هیچ حساب و کتابی نداشت و نحوه اجرای آن بسته به میل و سلیقه جلاد بود.

لوی استروس: زندگی مفهومی تعیین شده ندارد

لوی استروس − انسان مجبور است هر لحظه خود را به عنوان بخشی از نظم کیهانی حس کند و من فکر می‌کنم این احساس او را در راه دانایی پیش می‌برد.

تاریخ اعدام با چوبه دار

کارل برونو لدر − اساسا دار و صلیب در ابتدا وسایل مجازات نبودند و جهت قربانی کردن نزد خدایان برای فرونشاندن خشم آنها به کار می‌رفتند.

روان شناسیِ اخلاق خدایان

حسین دباغ − به باور من آراء عبدالکریم سروش در فرا-اخلاق چیزی کم دارد که با توسل به روانشناسی اخلاق می‌توان آن را پر کرد.

آسیب‌محوری و حقوق حیوانات

ر. رمضانی − ایده‌ی اساسیِ آسیب‌محوری این است که انسان‌ها در هم‌زیستی‌شان با حیوانات در رابطه با درد و رنج آنها مسئول‌اند.

کهن‌ترین جرایم مستوجب مرگ

کارل برونو لدر − تابوها را از دید انسان بدوی خدایان وضع کرده بودند. از دید باورمندان به آنها نوعی نظم جهانی را بازتاب می‌دادند.

پژوهش منطقی ـ معناشناختی مفهوم جنسیت بیولوژیکی

گئورگ فهیگه − این پژوهش درباره فلسفه سکس در صدد است از منظر چرخش زبانی نقش نظام‌مندی را در طرح بحث‌های مربوط به جایگاه هستی شناختی جنسیت بیولوژیکی ایفا کند.

فلسفه تحلیلی چیست؟

سروش دباغ − مفهوم فلسفۀ تحلیلی متضمن چه معنایی است؟ وجه تمایز آن با دیگر نحله‌های فلسفی چیست؟

رسم قربانی کردن انسان

کارل برونو لدر − رسم قربانی کردن انسان در مراسم دینی در همه جای عالم نمونه دارد. اما بر خلاف انتقام، در میان تمام اقوام بشری دیده نشده است.

سیاست حقیقت، اپوزیسیون و مفروضات خشونت پرهیزی

مهران رضایی − خشونت پرهیزی ابزار مادی تصاحب قدرت را با ابزار معنوی «نیروی حقیقت» جابجا می‌کند. اما این جابجایی به صورت محض کافی نیست.

پژوهش تاریخی-انتقادی

کورت فلاش − روش نقد تاریخی تنها چیزی را به عنوان امر واقع به رسمیت می‌شناسد که شواهد، واقعیت آن را تایید کنند.

در نقدِ اعتراضِ برهنه‌ فعالان زن در پاریس

امین درودگر− اعتراض برهنه‌ پاریس و موارد مشابه آن صرفاً خفه‌کردن امر سیاسی در نقطه‌ای بسیار بحرانی و مهم همچون مسئله‌ بدن زنانه هستند.

انتقام

کارل برونو لدر − پدیده انتقام با تمام ظواهر و جوانب آن سیستمی برای رهایی از بار احساس گناه بوده است. این پدیده با انتقام گرفتن از مرگ نزدیکان آغاز می‌شود.

سیاست به مثابه صحنه و زمینه جنسی آن

مهران رضایی – منع گفتار از امر جنسی در قالب تفکیک «محرم» و «نامحرم» شکل دیگری از تفکیک میان خودی و «اغیار» در زمینه سیاسی است.

آیا با پول خیریه می‌توان جامعه را تغییر داد؟

مایکل ادواردز − آیا ثروتی که بر اثر نظامِ نابرابرِ اقتصادی ایجاد شده می‌تواند برای برابرسازی و عادلانه‌کردنِ آن نظام به کار گرفته شود؟

ریشه‌های پیدایش مجازات اعدام

کارل برونو لدر − اعدام یک مجازات غیرعقلانی است و هر چه حقوق‌دانان و اهل سیاست در طول تاریخ کوشیده‌‌اند توجیه عقلانی برای آن بتراشند، به جایی نرسیده‌اند.