بایگانی بخش اندیشهآیا با پول خیریه می‌توان جامعه را تغییر داد؟

مایکل ادواردز − آیا ثروتی که بر اثر نظامِ نابرابرِ اقتصادی ایجاد شده می‌تواند برای برابرسازی و عادلانه‌کردنِ آن نظام به کار گرفته شود؟

جمهوری اسلامی و مسئله «آخرالزمان»

بهاره اسدیان − تحلیل رویکردهای ایدئولوژیک رژیم در عرصه داخلی و خارجی در گفت‌وگو با مهدی خلجی با نظر به انگاره‌های آخرالزمانی

ماکیاولی و ایده فضیلت سیاسی

مهران رضایی − کتاب اسکینر درباره ماکیاولی شرحی از اندیشه ماکیاولی است که در مسیر طرح معنای خاصی از فضیلت نزد نویسنده "شهریار" بیان گردیده است.

خاستگاه حکومت

جان مکسول کوتسی – آن‌چه که افسانه‌ی هابزی خاستگاه حکومت یادی از آن نمی‌کند این است که قدرت که به حکومت سپرده شد دیگر بازستاندنی نیست.

اشاره‌های انسانی

جفری ویکس – بروز دادن ایماهای و اشاره‌های انسانی یعنی تاییدکردنِ آن پیوندِ انسانی‌ای که ما را ورای شکاف‌های تفاوت به یک‌دیگر پیوند می‌دهد.

تأملاتی دربارۀ دروغ

محمدرفیع محمودیان − دروغ نقطۀ تاریک و تابوی نگرش تحلیل و هنجاری به جهان است. فلسفه و علوم اجتماعی و انسانی کمتر علاقه‌ای به بررسی آن نشان می‌دهند.

بى خانمانى

امین بزرگیان − تجربه زیستن در بیرون از خانه، در واقع چیزى نیست جز تجربه درک ناتوانى‌ها (شکست ها-مرگ) و به کار بستن توانایى‌ها (فراخواندن زندگى).

به سوی دمکراسی جنسی

جفری ویکس – ارزش‌های جنسی را نمی‌توان جدای از ارزش‌های گسترده‌ترِ اجتماعی نگه داشت، و این ارزش‌های جنسی نیز خودشان بسیار متنوع هستند و می‌شوند.

تداوم اصلاح ناپذیری پنجاه و هفتی

اکبر گنجی − عبور از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک بدون نفرت زدایی و نگاه واقع بینانه امکان پذیر نیست.

زنده باد مارکس!

آریامن احمدی − آیا تاکنون از هیچ متفکر/پیامبری تصویرهایی چنین هجوآمیز و تقلیدهایی چنین هزل‌آمیز صورت گرفته است؟

بوم‌زنانه‌گرایی

ر. رمضانی − بوم‌زنانه‌گرایان زن و منش زنانه را با طبیعت هم‌سرشت و هم‌گون می‌شمارند و بدین‌سان رویکرد خود را بر پیوند مهمی میان زن و طبیعت بنیاد می‌نهند.

سکسوآلیته و معمای اخلاقی

جفری ویکس – اگر ما پایگانِ ارزش‌های جنسی‌ای را که علمِ سکس برقرار کرده رد کنیم، چه‌طور می‌توانیم بین هنجار و ناهنجار تمایز قائل شویم؟

درس ناآموزی پنجاه و هفتی

اکبر گنجی − اگر از انقلاب ۵۷ درسی باید آموخت، آن درس این است: جبهه سازی بزرگ و فراگیر پیرامون دشمن واحد، بی فایده و خطرناک است.

«سیاست دگرجنس‌گراسازی جامعه، پیامد جنبش همجنس‌گرایی در دو دهه اخیر»

مهران رضایی − من دیدگاه مسعد را معرفی و نقد می‌کنم تا زمینه یک نگاه انتقادی در مورد جنبش و سازمان همجنس‌گرایان ایرانی نیز فراهم گردد.

انقلاب بهمن: دو روح در یک کالبد

محمدرضا نیکفر − انقلاب دو جریان داشت که باید تفکیک آنها را در نظر داشت، هم با نظر به پیشینه‌ی شکاف از زمان مشروطیت و هم برای فهم رخدادهای تقابلی بعدی.

از شناخت سرشت ویژه‌ سرمایه‌داری تا درک بدیل آن

فریدا آفاری − پوستون و هیودیس می‌پندارند که پدیده‌ای به نام منطق سرمایه وجود دارد که بر تمام جوانب زندگی در جامعه سرمایه داری تاثیر می‌گذارد.

رابطه جنسی و محدودیت‌های علم

جفری ویکس – علمِ اروتیک به‌تنهایی نمی‌تواند راهنمایی عینی برای حقیقتِ بدنِ ما فراهم کند و نمی‌تواند قانون صادر کند که ما باید چگونه زندگی کنیم.