بایگانی بخش اندیشهفلسفه در ایران، آسیب‌ها و کارکردها

محسن خیمه‌دوز – فلسفه در ایران سه کارکرد عمده داشته است: حزبی، حوزوی، و دانشگاهی؛ در دو کارکرد اول و دوم ابزار و در کارکرد سوم شغل بوده است.

جنبش سبز؛ پایان رهبری از درون و تثبیت گفتار محافظه‌کارانه

یحیی بزرگمهر − اخگر جنبش سبز چرا ناپدید شد؟ چگونه از دلش موج بنفش بیرون آمد و از فراز و فرود آن خروش ملی چه می‌توان آموخت؟

طبیعت چونان یک کل

ر. رمضانی − آلبرت‌ شوایتزر را اندیشمندی می‌دانند که بیشترین تأثیر را بر رویکرد زیست‌محور در اخلاق زیست‌محیطی داشته است. در رابطه‌ با کل‌نگری، آلدو لئوپولد جایگاه شوایتزر را دارد.

نیاز انسان معاصر به فلسفه و کلمه

ایرج قانونی − با توجه به این درک درست از فلسفه و نسبت حیاتی یافتن بیش از پیش آن با هستی و زندگی است که امروزه شاهدیم فلسفه به همه‌ی ‌ارکان فرهنگ رسوخ کرده است.

ادراک قوانین طبیعت (۲)

جیمز براون − تلقی افلاطونی از آزمایش‌‌‌های ذهنی با هر آن چیزی که یک تجربه‌‌‌گرا محترم و ارزشمند می‌‌‌شمارد آشکارا به مخالفت می‌‌‌پردازد.

“حرکت سبز” چه بود و چه درس‌هایی داشت؟

اکبر گنجی − حرکت سبز جنبش نبود: ۱. به معنای کلاسیک جنبش‌های اجتماعی که دارای سازمان و رهبری تثبیت شده‌اند. ۲. به معنای نوین جنبش‌های اجتماعی که متشکل از شبکه هایند.

ادراک قوانین طبیعت (۱)

جیمز براون − یک آزمایش ذهنی افلاطونی آزمایشی است که تئوری قبلی یا حاضر را تخریب می­کند و به طور هم زمان تئوری جدیدی را می­‌آفریند.

هویت دیگری در آثار داستایفسکی

ابراهیم رشیدی − در رمان‌های داستایفسکی عاطفه، احساس و ترحم دلیل وفاداری به اصالت قومی محسوب می‌شود و عقل و حسابگری نماینده‌ی ذهنیات غربی است.

«نا-جنبش»‌های جنسی و جنسیتی، و جنبش سبز

مهران رضایی − ناجنبش‌ها متشکل از مردم عادی هستند و سیاسی بودن شان به سیاسی شدن زیست روزمره شان مربوط است.

متافیزیک، حلقۀ وین و فلسفۀ تحلیلیِ متأخر

سروش دباغ − فلسفۀ حلقه وین را با چند عنوان مختلف نام گذاری می‌کنند: فلسفه علمی، نگاه علمی به جهان، پوزیتیویسم منطقی، تجربه گرایی منطقی.

نگاه نیچه

ایرج قانونی − تصویر نیچه در عکس‌ها ناقص است. هیچ اثری از لطف زنانه در نگاه او نیست. عکس‌ها با نیچه، بر ضد عالم واقع تبانی کرده‌اند.

ده درس از جنبش سبز

مجید محمدی − جنبش سبز همانند جنبش‌های مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و بهمن ۵۷ یکی از سرمایه‌های اجتماعی مردم ایران است که می‌توانند از آن درس‌ها بیاموزند.

به نام «میرحسین»: در ستایش یک وصله ناجور

فرهاد مرادی و امید رضایی − حصر تنها بدن «میرحسین» را به بند نکشیده، بلکه حاکم توانسته به این واسطه «سیاست» را به انقیاد خود درآورد.

شرط آشتی ملی برای ایران فردا: نوآوری در فرهنگ معنوی

بهروز ثابت − اسلام سیاسی باور به تکثر ندارد و لذا بالذات نمی‌تواند تولید همبستگی کند.

فلسفۀ تحلیلی و متافیزیکی‌اندیشی

سروش دباغ − فیلسوفان تحلیلی هر گونه کلی اندیشی و نگاه سیستماتیک و فراگیر درباره هستی را متافیزیک می‌نامند.

ضعف سازماندهی و نبود رهبری در جنبش سبز

کورش عرفانی − نبود رهبری در واقع خود نمودی بود از کمبود سازماندهی، زیرا می‌دانیم آن که سازماندهی می‌کند رهبری می‌کند و جریانی رهبری می‌کند که سازماندهی کرده باشد.

ملت به دولت حق کشتن نداده است

کارل برونو لدر − هیچکدام از دلایل موافقان اعدام عاقلانه نیست. آبشخور مجازات اعدام، لایه‌های غیرعقلانی روان جمعی است.