بایگانی بخش اندیشهقرآن و لغو مجازات اعدام

صالح نظری − سؤال این است : اگر در مجلس قانونگذاری یک جامعه اسلامی مجازات اعدام لغو شود، قانون گذار بر خلاف خواست و فرمان خدا اقدام نموده است یا نه؟

فهمیدن پیوندهای بین ادعاها

متیو الن − گزاره‌‌ها چگونه با هم ترکیب می‌شوند تا چیزی را به اثبات برسانند؟ دلیل آوردن چه ساختارهایی دارد؟

زبان هایدگر؛ گفت‌وگو با ایرج قانونی

سام محمودی سرابی − گفت‌وگوی پیش‌رو، به مناسبت انتشار مجلد دوم کتاب نیچه اثر مارتین هایدگر با مترجم این اثر صورت گرفته است.

مفسد فی الارض و محارب با خدا و رسول در قرآن

صالح نظری − هدف این مقاله بررسی قرآنی دو عنوان فوق و مشخص کردن مصادیق آن در قرآن و انطباق رفتار حاکمان کنونی ایران با آن مصادیق است.

ساختار تحلیلیِ استدلال

متیو الن − آیا نحوه‌ی بیانِ ادعاها در قالب و شیوه‌ی ساختارِ تحلیلی و در زبانِ طبیعی متفاوت است؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های بین گردش روایت و ساختار تحلیلی در چیست؟

پاسخ به چند پرسش

حسن یوسفی اشکوری – مراد از طرح بازگشت به اسلام و قرآن چیست؟ و مهم تر، بازگشت به کدام اسلام؟

چگونگی خواندن و نوشتن مطلب فلسفی

لویی پویمان − هر کس که در عُنفوان جوانی به فلسفه نزدیک می‌شود، دلشوره‌ی عمیقی احساس می‌کند. تجربه من به عنوان دانشجو نیز چنین بود.

دوستی در نگاه ارسطو

امیر گنجوی – "دوستی"، نه فقط مفهومی در حوزه اخلاق فردی، بلکه همچنین مفهومی سیاسی است. ارسطو آموزگار کلاسیک تفکر سیاسی در باره دوستی است.

پیوند دادن: فرآیند کلیدی در استدلال

متیو الن − اگر بخواهیم با کمکِ ادعاها نظرمان را توضیح دهیم یا به بحث بگذاریم، باید ادعاها را به هم پیوند بزنیم.

نقدپذیری و معیارهای نقد اسلام تاریخی

حسن یوسفی اشکوری − معیار نقد و وارسی دعاوی کدام است؟ ظاهرا راهی جز تعقّل و معیاری جز عقلانیت و شیوه‌ای جز استدلال وجود ندارد.

زن شدن

لوس ایریگاری: "زن شدن" یا "یک زن شدن" به پروش هویت خودم و هویتی که از بدو تولد مال من است مربوط می‌شود.

ادعا، ارزش، نتیجه

متیو الن − وقتی دانستیم که ادعاها چیستند و چه ویژگی‌هایی دارند، بهتر می‌توانیم آنها را در استدلال‌مان به‌عنوانِ گزاره و نتیجه به کار ببریم.

ذاتی و عَرَضِ دین اسلام

حسن یوسفی اشکوری − آیا دین اسلام دارای ذاتی ثابت است؟ پاسخ درست به این پرسش می‌تواند فصل فیصله‌بخش مبحث «اسلام و تاریخ اسلام» باشد.

کارخانه‌ رؤیاسازی و دین علمی- تخیلی‌اش، سایِنتالوژی

مجید محمدی − مرز مشخصی میان داستان‌های علمی تخیلی و ادیان و ایدئولوژی‌ها وجود ندارد و یک نفر به سادگی می‌تواند میان آنها رفت و آمد کند.

ادعا و استدلال

متیو الن − استدلال یک مهارت است. مهارت را می‌توان از طریق تمرین پیشرفت و بهبود داد. کتاب «تفکرِ هوشمندانه» به ما این امکان را می‌دهد که استدلال را تمرین کنیم.

نقش مسلمانان در ساختمان نظری و عملی اسلام

حسن یوسفی اشکوری − اسلامی که امروز می‌شناسیم، عمدتاً برساخته تفاسیر مؤمنان از همان آغاز تاکنون است و از همین مقطع است که اکنون آن را «تاریخ دین اسلام» می‌نامیم.

ارزش‌های اخلاقی و ضرورت‌های اقتصادی: تحلیلی از «مسئله آدام اسمیت»

مهران رضایی − در برخی از فیلسوفان مانند کانت و ویتگنشتاین دوره‌های متمایزی از اندیشه ورزی قایل مشاهده است. در در مورد دوره‌های اندیشه ورزی آدام اسمیت نیز چنین چرخشی در اندیشه او طرح شده...