بایگانی بخش اندیشهجمهوری اسلامی: “رژیم کشتار”؟

اکبر گنجی − "تراژدی خشونت های انقلاب ایران" را چگونه می توان یا باید تبیین کرد؟

جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و زکات

حسن یوسفی اشکوری – آئین جهاد مانند دیگر احکام و شعائر اسلامی تداوم همان سنتهای اعراب است که با برخی اصلاحات شکلی و تحول محتوایی صبغه اسلامی یافته است.

سکسوالیته و ناخودآگاه

جفری ویکس – «پیکر یا بدن همان تقدیر ما است.» مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اعتراضی که به نظریه‌های فروید می‌شود به همین گفته او اشاره دارد.

على بن ابی‌طالب و ما

امین بزرگیان − اهمیت نقش علی به تأثیرات وى بر جهان فکرى و فرهنگى ما باز مى‌گردد. در این تأثیرگیری، مذهبی بودن یا نبودن فرد اهمیت چندانى ندارد.

آیا در فلسفه پیشرفت وجود دارد؟

گرهارد ارنست – فلسفه چه نوع رشته علمی عجیبی است که در آن به طور شهودی اساساً هیچ پیشرفتی وجود ندارد؟ اساساً ما فیلسوفان چه می‌کنیم؟

گسست و پیوست در احکام شریعت

حسن یوسفی اشکوری – در این قسمت به گسست-پیوست بخشی از احکام شریعت اسلام از شرایع پیشین و متداول در عربستان (نمازه، روزه و حج) اشارت می‌شود.

سکسوآلیته و روابط اجتماعی

جفری ویکس – انسان‌های مذکر٬ با مردشدن‌شان٬ جایگاه‌هایی را در روابط قدرت تصاحب می‌کنند که این جایگاه‌ها توانایی تعریف‌کردن زن‌ها را به آن‌ها می‌دهد.

حقیقت و مرگ؛ به یاد اعدام‌شدگان دهه ۱۳۶۰

محمدرضا نیکفر − قربانی محض به موضوع ترحم محض تبدیل می‌شود. قربانیان ده ۶۰ به ترحم نیاز ندارند. به بازگویی حقیقت‌شان نیاز دارند که دگراندیشی و مقاومت و طغیان است.

اسلام و محیط پیدایش آن؛ گسست و پیوست

حسن یوسفی اشکوری – دین اسلام در عین تازگی و نوآوری‌هایی، پیوندهایی تداوم‌بخشی با گذشته‌های دور و نزدیک آداب و سنن و افکار و باورهای اعراب حجاز داشت.

نقد جبرگرایی زیست‌شناختی در توضیح سکسوآلیته انسان

جفری ویکس – دفاعِ دوآتشه از جبرگراییِ زیست‌‌‌‌‌‌‌شناختی عموما سه گونه استدلال دارد که هر سه سرشار از مشکل هستند.

مسئله دموکراسی

کلود لوفور − نکته اساسی از نظر من این است که دموکراسی در انحلال علائم قطعیت تاسیس و حفظ می‌شود.

معناهای تفاوت جنسی

جفری ویکس – چیزی که رابطه‌‌‌‌‌‌‌ی جنسیت را خاص می‌‌‌‌‌‌‌سازد این است که تفاوت‌‌‌‌‌‌‌های مشخصی را چنان بنیادین می‌‌‌‌‌‌‌داند که باعث دسته‌‌‌‌‌‌‌بندی و حتی ضدیت می‌‌‌‌‌‌‌شود.

کلود لوفر و پدیدارشناسی جایگاه خالی قدرت

بابک مینا – رادیکال بودن یعنی رفتن به ریشه چیزها و ریشه انسان خود اوست. کل پروژه لوفور شورشی ست علیه این گفته مارکس.

رسانه‌‌های دیجیتال و تهدید آزادی

اولریش بک - فاجعه اصلی‌ در این است که ما دیگر قادر به تشخیص فاجعه نیستیم.

سکسوآلیته و قدرت

جفری ویکس – در اینجا می‌خواهم به سه بُردارِ قدرت نگاهی بیاندازم، به طبقه، جنسیت، نژاد.

کلود لوفور و اندیشه بر امر سیاسی

‌بابک مینا – این نوشته معرفی کوتاه فلسفه سیاسی کلود لوفور است. تمرکز آن بر روی درک لوفور از امر سیاسی است.

رمان علیه تاریخ

مهدی گنجوی − جمال الغیطانی با حفظ شباهت‌ها و جعل تفاوت‌هایی توانسته است از دل یک متن تاریخی به خلق رمان برسد.