بایگانی بخش اندیشهدینداری و مجرمیت

مجید محمدی - هنگامی که یک عمل به عمل الهی ارتقا یابد از محدوده‌ی پاسخگویی و مسئولیت فراتر می‌رود.

راهکار‌های اصلاح بخش عمومی در ایران

بیژن بیدآباد − مباحث مطروحه در این مقاله خلاصه‌ای از راهکارهای اجرائی مختلف را برای بخش عمومی مطرح می‌کند.

پلورالیسم و شخصیت در فضای سایبری

فرهنگ دیجیتالی عصر حاضر نوعی فضای منعطف جریان‌های فردی و اجتماعی است و از نقاط اتصال بیشماری تشکیل شده که هر کدام آنها ویژگی‌های خود را دارد.

موسیقی در قرآن و روایات

صالح نظری − آیا در قرآن آیه یا آیاتی در حرمت موسیقی وجود دارد؟ مستند متولیان دین برای محروم کردن مسلمین از این حق طبیعی چیست؟

تاریخچه‌ی تاریخ سکسوآلیته

جفری ویکس − تا همین اواخر کم‌تر نویسنده‌ای پیدا می‌شد که تاریخِ امر جنسی، دغدغه‌ی جدی‌اش باشد.

آیا دفاع از ایران خاک‌پرستی است؟

اکبر گنجی − غرور ملی امری موجه است. به جای ناامیدی، باید امید آفرید و گفت: "ما می‌توانیم".

وحی نبوی از منظر فلسفه زبان دینی (۲)

احمد علوی – گمانه اصلی نوشته این است که آیه‌های گوناگون متن قرآنی در مورد وحی دارای ابهام و دارای طیفی از مدلولهای مختلف زبانی است به گونه‌ای که قابلیت تاویل فراوانی را داراست.

زبان‌های سکس

جفری ویکس − هر چه‌قدر در سخن‌گفتن از امورجنسی بیش‌تر کارشناس می‌شویم، در فهم آن هم با دشواری‌های بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شویم.

“وحدت کلمه”: ابزار سلطه نازی‌ها

کورنلیا اشمیتز-برنینگ – نازی‌ها برای کنترل و هدایت جامعه جهت استقرار حکومت مستبدانه‌شان چطور از زبان به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردند؟

پرسش از پی زبان باز

محمدرضا نیکفر − من در اینجا تنها به کتاب "زبان باز" آشوری استناد نمی‌کنم. مایلم استنباط خودم از اصل و اساس ایده "زبان باز" را بیان کنم، استنباطی بر پایه‌ی گفت‌وگوهای طولانی با داریوش آشوری.

وحی نبوی از منظر فلسفه زبان دینی (۱)

احمد علوی – در زمانه ما پژوهش پیرامون وحی در چارچوب پیشین باقی نمانده و جنبه‌های دیگری یافته است. پاسخ‌های کهن دیگر قانع کننده نیستند.

درباره میانه‌روى

امین بزرگیان − خواست میانه‌روى از دو واقعیت سرچشمه گرفته است: زور حاکم و خواست مردم. پروژه میانه‌روى مى خواهد بدون آنکه حاکم را بترساند، مردم را راضى کند.

روشنفکر دینی همان روشنفکر دیندار است

حسن یوسفی اشکوری − این نوشتار پاسخی است کنجکاوانه و نقادانه به مقاله یاسر میردامادی زیر عنوان «آیا روشنفکر دینی همان روشنفکر دیندار است؟»

اسلام: دین قوم عرب یا دین جهانی؟

اکبر گنجی − اسلام دین خاص قوم جزیرة العرب بود، آنان مخاطب مستقیم پیام حضرت محمد بودند.

نگاهی به پیوند داستان و تاریخ

آرش جودکی − رابطه‌ میان داستان و تاریخ چیست؟ نوشته پیش‌رو کوششی است برای پاسخ به این پرسش.

سکسوآلیته

در بخش اندیشه زمانه پاورقی تازه‌ای منتشر می‌شود: ترجمه کتاب "سکسوآلیته" اثر جفری ویکس؛ مترجم: حمید پرنیان.

فلسفه زبان دین در نزد اندیشمندان مسلمان

احمد علوی – تاویل‌های مسلمانان در مورد مورد زبان دین، همانند بسیاری از مفاهیم دینی دیگر، ناهمگن و شامل طیفی از برداشت‌های گوناگون است.