بایگانی بخش اندیشهگفتنمودهای مهم دوران معاصر

محمدرفیع محمودیان − باید از آینده‌ای متفاوت و بهتر سخن گفت و اینرا با نوعی شور و شوق انجام داد.

ویژگی‌های گفتنمود

محمدرفیع محمودیان − مهمترین ویژگی گفتنمود نا مشخص و نامتعین بودن موضوع آن است. دالی که در گفتنمود از آن یاد می‌شود دارای مدلول مشخصی نیست.

قدرتِ پشتیبانی از ادعاها

متیو الن − باید تصمیم بگیریم که کدام ادعای پشتیبان باید در استدلال یا توضیح‌مان صریحا بیان شود. ما هم‌چنین باید دریابیم که چه ادعایی نیاز به پژوهش بیشتر دارد.

تولد مفهوم «انسان» و «حقوق بشر» در گفتمان روشنفکری عصر مشروطه

مهران رضایی − چگونه در زبان سیاسی این امکان پیش آمد که سخن از «حق» و «کرامت» در مورد کسانی رود که پیشتر به عنوان «رمه» و «گله» خوانده می‌شدند؟

اهمیت امید

محمدرفیع محمودیان − چرا امروز در حوزۀ عمومی همه از امید سخن می‌گویند و می‌نویسند؟

“برآشوبید” − گفت‌وگو با استفان هسل، شاعر و مبارز حقوق بشر

استفان هسل: هنگامی که ارزشهای انسانی لگد مال قدرت پول، رقابت شرم آور و شکاف و تبعیض طبقاتی بشوند، آنوقت دیگر نمی‌شود ساکت نشست.

باز هم درباره استدلال مؤثر

متیو الن − برای عرضه استدلالی مؤثر، باید پیوندِی ضروریِ بین پیش‌گذارده‌های آن ایجاد کنیم. قضایا باید به نتیجه مرتبط باشند.

هاشمی رفسنجانی، مسئله قرارداد اجتماعی و بازگرداندن حاکمیت به مردم

میثم بادامچی − افکار هاشمی دچار تحولاتی شده است. هاشمی متأخر به نوعی اندیشه قرارداد اجتماعی نزدیک شده است. باید در این مسیر به هاشمی کمک کرد.

اندیشه اروپایی در ایران قرن نوزدهم: دیوید هیوم و دیگران

سیروس مسروری − تحقیقی که ما در اینجا ارائه خواهیم کرد کمک می‌کند تا درک بهتری از نحوه اخذ و نشر اندیشه‌های سیاسی در فرهنگ‌های مختلف داشته باشیم.

ادعاهای خوش‌بنیاد

متیو الن − ادعاها خصایص کلیدی‌ای دارند که اگر بخواهیم استدلالِ موثر و کارآمدی داشته باشیم، باید آن خصایص را بشناسیم.

مشکل ترجمه آثار هایدگر

سام محمودی سرابی − ترجمه دشواری‌های مفهومی‌ـ‌زبانی آثار هایدگر در زبان فارسی، مترجم را با چه مسائلی و مشکلاتی مواجه می‌سازد؟

حقیقت امر به معروف و نهی از منکر

صالح نظری − در این مقاله به دنبال کشف این حقیقت هستیم که قرآن به عنوان منبع اصلی دینداری به مسئله امر به معروف و نهی از منکر چگونه می‌نگرد.

استدلال مؤثر

متیو الن − ادعاهای استدلال و توضیح‌مان باید فرم و شکلِ مناسبی داشته باشند. ادعای خوش‌فرم باید به‌روشنی بگوید که چه معنایی دارد و اجازه دهد که حقیقتِ ادعا ارزیابی شود.

اندیشه بر بنیاد

سام محمودی سرابی – مقصود هایدگر از "موضع متافیزیکی بنیادی" چیست؟ تفکر فیلسوف بنیاداندیش چه ویژگی‌هایی دارد؟

قرآن و لغو مجازات اعدام

صالح نظری − سؤال این است : اگر در مجلس قانونگذاری یک جامعه اسلامی مجازات اعدام لغو شود، قانون گذار بر خلاف خواست و فرمان خدا اقدام نموده است یا نه؟

کارکردهای گزاره‌ها

متیو الن − چرا تعریف‌ها مهم هستند؟ آنها چه اقسامی دارند؟ گستره و قطعیت گزاره‌ها چه اهمیتی در استدلال دارد؟

نیچه‌ی هایدگر

سام محمودی سرابی – در بخش دوم گفت‌وگو با ایرج قانونی، مترجم اثر اساسی هایدگر درباره نیچه به برداشت هایدگر از نیچه می‌پردازیم.