بایگانی بخش اندیشهاطلاعات و منابع

متیو الن – اطلاعات چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟ منابع آنها چیستد؟ چه فرقی است بین منبع دست اول و منبع دست دوم؟

سیاست تعلیق: دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران

محمدرفیع محمودیان − در سیاست تعلیق آنگاه موضوعیت می‌یابد که در رقابتهای انتخاباتی هیجانی در مورد نامشخص بودن نتیجه شکل می‌گیرند و همه با شور و دقت ماجرا را دنبال می‌کنند تا ببینند چه کسی...

وعده مقدس؛ درباره آینده روزنامه نگاری

فرانک شیرماخر − در عصر اینترنت هرکسی می‌تواند نویسنده، روزنامه‌نگار، ویرایشگر یا ناشر و در یک کلام، همه کاره دنیای رسانه شود. وعده اصلی، مشارکت و کسب درآمد است؛ وعده‌ای که عملی نشده.

دریدا: محبوب‌‌ترینِ مطرود

امیلی ایکین − به نظر می‌‌آید که کنش‌‌های حذف و طرد، جایگاهی محوری در برداشت دریدا از خودش داشت، کنش‌‌های حذف و طردی که به دیده‌‌ی خود دریدا، اسباب افسردگی‌‌اش بودند.

پنج نوع استدلال

متیو الن − برای عرضه استدلالی مؤثر، باید پیوندِی ضروریِ بین پیش‌گذارده‌های آن ایجاد کنیم. قضایا باید به نتیجه مرتبط باشند.

زبان سیاست

بردیا فریدونی − تغییر بنیادین را باید در تغییر مفاهیم ساده جست‌وجو کرد، مفاهیمی چون استقلال، آزادی‌، جمهوری و اسلام.

گفتنمودهای مهم دوران معاصر

محمدرفیع محمودیان − باید از آینده‌ای متفاوت و بهتر سخن گفت و اینرا با نوعی شور و شوق انجام داد.

برخی مسائل عمده گذار به دموکراسی

محمدرضا نیکفر − از آنجایی که تحول و گذار را ما در گذشته اساساً با "انقلاب" توضیح می‌دادیم، برای درک "گذار" لازم است این مفهوم و تئوری همبسته با آن را نقد کنیم.

چند نوع استدلال وجود دارد؟

متیو الن − هیچ قطعیتی در دسته‌بندی‌ استدلال‌ها وجود ندارد؛ یعنی نمی‌توان گفت که ما داریم از این نوع استفاده می‌کنیم نه از آن نوع.

اسلام به عنوان معنویت، عدالت و رهایی: چند سوء تفاهم

مجید محمدی − موضوع این نوشته نه ماهیت و ذات اسلام، بلکه تاریخ اجتماعی یا انضمامی آن است.

ویژگی‌های گفتنمود

محمدرفیع محمودیان − مهمترین ویژگی گفتنمود نا مشخص و نامتعین بودن موضوع آن است. دالی که در گفتنمود از آن یاد می‌شود دارای مدلول مشخصی نیست.

قدرتِ پشتیبانی از ادعاها

متیو الن − باید تصمیم بگیریم که کدام ادعای پشتیبان باید در استدلال یا توضیح‌مان صریحا بیان شود. ما هم‌چنین باید دریابیم که چه ادعایی نیاز به پژوهش بیشتر دارد.

تولد مفهوم «انسان» و «حقوق بشر» در گفتمان روشنفکری عصر مشروطه

مهران رضایی − چگونه در زبان سیاسی این امکان پیش آمد که سخن از «حق» و «کرامت» در مورد کسانی رود که پیشتر به عنوان «رمه» و «گله» خوانده می‌شدند؟

اهمیت امید

محمدرفیع محمودیان − چرا امروز در حوزۀ عمومی همه از امید سخن می‌گویند و می‌نویسند؟

“برآشوبید” − گفت‌وگو با استفان هسل، شاعر و مبارز حقوق بشر

استفان هسل: هنگامی که ارزشهای انسانی لگد مال قدرت پول، رقابت شرم آور و شکاف و تبعیض طبقاتی بشوند، آنوقت دیگر نمی‌شود ساکت نشست.

باز هم درباره استدلال مؤثر

متیو الن − برای عرضه استدلالی مؤثر، باید پیوندِی ضروریِ بین پیش‌گذارده‌های آن ایجاد کنیم. قضایا باید به نتیجه مرتبط باشند.

هاشمی رفسنجانی، مسئله قرارداد اجتماعی و بازگرداندن حاکمیت به مردم

میثم بادامچی − افکار هاشمی دچار تحولاتی شده است. هاشمی متأخر به نوعی اندیشه قرارداد اجتماعی نزدیک شده است. باید در این مسیر به هاشمی کمک کرد.