بایگانی بخش اندیشهشکوه زیستن بر لبه مرگ

محمدرفیع محمودیان - فیلسوف سوئدی، مارتین هگلوند کتابی نوشته است به نام" این زندگی: چرا میرایی ما را آزاد می‌سازد". کتاب در دفاع از سکولاریسم  است. معرفی این کتاب.

آینده خانواده در جامعه مدرن

مهرداد درویش پور − با گسترش جهانی شدن و شکل گیری نوعی از فرهنگ بومی/جهانی، الگوهای خانوادگی در جوامع غربی نیز زندگی نسل جوان در ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

هدف، وسیله و چپ

رضا جاسکی − تاملی در اخلاق چپ و بحث در این باره که:  آیا خشونت تنها منبع ایجاد تغییرات رادیکال در جامعه است؟

مردگان بی کفن و دفن

ف.دشتی – انهدام هواپیما سهمناکانه نشان داد که در جهان امروز وقتی بیشتر می‌کوشی تا بیرون گود بمانی، احتمال محاصره شدنت در چمبر آتش بیشتر می‌شود.

  نقد نظریه سندروم اضطراب پساتروماتیک

 مینا پایور − این نظریه می‌گوید که روان بر اثر تروما یا ضربه‌ای که به ویژه در دوران کودکی می‌خورد، از مسیر طبیعی خود خارج و گرفتار عارضه می‌شود.

معانی متفاوت “اتنیکی“

 رضا جاسکی −واژه اتنیک/ اتنیکی در طی نیم قرن گذشته معانی بسیار متفاوتی را به خود گرفته است. این واژه به هیچ وجه دقت لازم برای طرح برخی از مسائل را ندارد.

داستایفسکی و رنج انسان بودن

عباس مؤدب – باید به فروید حق داد که درک شخصیت داستایفسکی بس دشوار است، و نیز باید اعتراف او را که روانکاوی توانایی هماوردی با خلاقیت داستایفسکی را ندارد پذیرفت.

رودی دوچکه و جنبش دانشجویی ۶۸ در آلمان

 بهرام محیی ـ رودی دوچکه، جامعه‌شناس و فعال سیاسی، از چهره‌های فرهمند جریان موسوم به «چپ نو» و جنبش دانشجویی سال ۶۸ در آلمان بود. چهل سال از مرگ او می‌گذرد.

رونق بازار «فیک نیوز»

بهرام محیی ـ ابعاد «فیک نیوز» گسترش یافته است. دو پژوهشگر آلمانی، ریشه‌ی این معضل را در منطق کارکرد شبکه‌های اجتماعی و «دموکراتیزه شدن» رسانه‌ای می‌بینند.

چرا هدف قرار دادن نئولیبرالیسم درست است

مهدی سلیمی - مروری گذرا بر آنچه نئولیبرالیسم خوانده می‌شود، بررسی تبار و انکشاف این "ایدئولوژی" و شکل‌هایی که به خود می‌گیرد.

نئولیبرالیسم دقیقاً چیست؟

کین برچ- بیش از یک دهه است در مورد نئولیبرالیسم پژوهش می‌کنم. با این حال، هرچه بیشتر می‌خوانم، باورمندتر می‌شوم که این مفهوم قابلیت تحلیلی خود را از دست داده است.

مارکسیسم و فلسفه

موریس مرلو-پونتی - اگر کسی بخواهد درباره مارکسیسم برپایهٴ نوشته‌های ‌یک‌سری از مارکسیست‌های معاصر داوری کند، به تصور غریب و نامانوسی از مارکسیسم و نسبت آن با فلسفه دست پیدا خواهد کرد.

کسب و کار ایشان مرگ است

عباس مؤدب – چگونه کشتن به یک حرفه "قانونی" تبدیل می‌شود؟ نقش آن تودهٴ انسانی  که فردیت در آن زایل می‌شود و همچنین نقش پیشوا در این تبدیل  چیست؟

«لویاتان» در خدمت مهار «گرگ‌ آدمی»

بهرام محیی ـ توماس هابز را هم «پیشگام حقوق بشر» خوانده‌اند و هم «وکیل جباریت». اما او در وهله‌ی نخست، پایه‌گذار اندیشه‌ی سیاسی مدرن است.۳۴۰ سال از مرگ او می‌گذرد.

گرِگور زامزا بودن

مریم قهرمانی − مسخ را می‌توان عصاره‌ی آن چیزی دانست که کافکا طی بیست سال سعی در نوشتنش داشت. در این بخش خوانش لکانی خود از کافکا را با مسخ ادامه خواهم داد.

فرانتس کافکا بودن

مریم قهرمانی − کافکا با دو مسئله، "فرانتس کافکا" شده بود: "پدر" و "نوشتن". در این مجال، خوانشی لکانی از این دو مسئله خواهم داشت.

در نکوهش فرمانبری

بهرام محیی ـ آرنو گروئن، روان‌شناس آلمانی ـ سوئیسی، «فرمانبری» را مانند سیمانی می‌داند که انسان‌ها را به نظام‌های اقتدارگرا ‌پیوند می‌زند و حس همدردی آنان را نابود می‌کند.