بایگانی بخش اندیشهچگونه لوتر و تسوینگلی تغییری دوران‌‌ساز به وجود آوردند؟

امسال، ۲۰۱۷، پانصدمین سالگرد آغاز پروتستانتیسم، به بیانی دیگر رفرماسیون یعنی اصلاح‌گری دینی در مسیحیت است. این نوشته سال‌شمار روند دین‌پیرایی مسیحی است.

مبارزه در عرصۀ انتخابات

محمدرفیع محمودیان – انتخابات چیست؟ چه کارکردی برای دولت دارد و مردم در آن چه نقشی ایفا می‌کنند؟ بحث درباره این گونه پرسش‌ها با نظر به ایران و انتخابات اخیر.

عقل و دیالکتیک عشق

تورج قانونی – نگاه کمال‌گرای فیلسوف سدّی در برابر اوست. همین امر تمایز او با غیر او در عشق ورزیدن است. فیلسوف ما به چه صورت به عشق می‌اندیشد؟

روان‌کاوی و «روان‌شناسی توده‌ها»: از گوستاو لوبون تا فروید

علی شریعت کاشانی – مضمون رسالۀ "روانشناسی توده‌ها و تحلیل من" بررسی روان اجتماعی و چگونگی پدیدآیی «توده‌ها» و تلاشی برای درک جوهر پیوندهای بین انسانی در آنهاست.

همکاری روشنفکران غیردینی و دینی در چارچوب لیبرالیسم سیاسی رالزی

میثم بادامچی – این مقاله حاشیه‌ای است بر یک میزگرد "پرگار" با عنوان "روشنفکران غیردینی و دینی، چه تعاملی؟ " با شرکت محمدرضا نیکفر، داریوش آشوری و ماشااله آجودانی،

جیسون رضا جُرجانی: فاشیسم و ایرانشهر

کیوان مسعودی − مغز متفکر جنبش نئوفاشیستی آلت‌رایت، پدیده‌ای است به نام جیسون رضا جرجانی که خواهان احیای غیب‌گویی و استقرار یک امپراطوری آریایی خالی از عرب است.

چرا فقرا به ضرر خود رأی می‌دهند؟

افراد کم‌درآمد نه به خاطر رویای بهبود جایگاه طبقاتی که از سر ترس درتضاد با منافع‌شان رأی می‌دهند. انگیزه آنها نه رویای موفقیت که بیم از بدبختی مطلق است.

سیاست هراس، مغالطه محافظه‌کاری و تمنای آلترناتیو

امیریحیی آیت‌اللهی − در هر انتخاباتی بحث همیشگی درباره انتقاد از همراهی با رژیم از یک طرف و نبود آلترناتیو از طرف دیگر تکرار می‌شود. نگاه به بحث از دیدگاهی متفاوت.

دفاع از آرمان جهانشهر: نقد ملکیان بر ملَی‌گرایی

میثم بادامچی − در این مقاله برآنم بر اساس منابعی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اخیر مصطفی ملکیان تقریری همدلانه از نقدهای او بر ملی‌گرایی ارائه دهم.

کفر از دیدگاه عین القضات همدانی

یاسر میردامادی − عین‌القضات همدانی تعبیری دارد که می‌گوید: «ای دوست پنداری که به کفر بینا شدن اندک کاری است؟ » چرا مهم است که ما به کفر بینا شویم؟

اندیشیدن همچون کوهستان

ر. رمضانی – این نوشته بخشی پرآوازه از یکی از کتاب‌های آلدو لئوپولد، از پیشگامان اندیشه زیست‌محیطی است. او در این نوشته با طبیعت همزبان می‌شود.

اوتوپیا و مسئله افت انرژی اوتوپیایی

محمدرضا نیکفر − این مقاله موضوع اوتوپیا و افت انرژی اوتوپیایی را در حد طرح بحث، هم به صورت کلی و هم با نظر به مورد مشخص ایران، بررسی می‌کند.

شریعت سنگلجی و اصلاح‌گریِ دینی

جویا آروین – این نوشته به معرفیِ کتاب «اصلاحات شیعی در ایران: زندگی و دیدگاه کلامیِ شریعت سنگلجی»، اثر علی رهنما، استاد دانشگاه آمریکاییِ پاریس، اختصاص دارد.

درباره‌‌ی بی‌‌پولی

شاهو محمودی − بی‌پولی به معنای آشفتگی و اغتشاش‌‌ مداوم است، وضعیتی که آغازیدن‌‌ زندگی با کرامت‌‌ انسان‌‌ نوعی را ناممکن می‌‌کند. نوشته‌ای در توضیح وضعیت بی‌پولی.

رأی دادن در ترکیه و ایران − تأملی بر تفاوت دو گونه الاهیات سیاسی

میثم بادامچی − موضوع این نوشتار مقایسه رفتار انتخاباتی متفاوت رأی دهندگان در دو کشور ایران و ترکیه در مورد نامزدی است که نماد حاکمیت است.

احساسات کوییر: سوگ و لذت

سارا احمد − در این بخش درصددم روشن سازم چگونه به رسمیت شناختن زندگی‌های کوییر می‌تواند به شیوه‌ای باشد که مانع همانندسازی شود، آن هم با بررسی نقش سوگ در سیاست کوییر.

درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر – معرفی کتاب

میثم بادامچی: این اثر کیملیکا مقدمه‌ای خوب برای مطالعه تخصصی متون اصلی متفکرانی است که در فصلهای کتاب در مورد آثار آنها به تفصیل بحث شده است، از جمله جان رالز.