بایگانی بخش گفت‌و‌گو‌های زمانه



گفت‌وگوی زمانه: رسانه و صداهای “دیگر”

"رسانه و صداهای دیگر"، موضوع کنفرانس ۳۰ نوامبر "زمانه" در آمستردام بود. کنفرانس در دو بخش برگزار شد: به صورت میزگردی به زبان فارسی و سپس به زبان انگلیسی.