بایگانی بخش شیواداستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۱۶

شخصی که در این لحظه حرف می‌زند بر خطر رشد جمعیت تاکید می‌کند و سپس به این مسئله می‌پردازد که دین و سیاست باید از یکدیگر جا بشوند. کار باید به دست سیاستمداران بیفتد و نیروهای مذهبی به پایگاه‌های خود مراجعه کننند و دیگر در کار هم سنگ نیندازند....

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۱۲

نفر بعدی که حرف می‌زند از این گفت‌وگو می‌کند که در الجزایر و مصر مرتب جهانگردان را می‌کشند و به این ترتیب راه یک درآمد بزرگ را بر کشور می بندند.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۱۱

یکی از حاضرین در جلسه بلند می شود و بابت پایین آمدن سن ازدواج دختران، حجاب اجباری و وضعیت زنان در افغانستان اظهار تأسف می کند و...

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۱۰

صد و یک نفر از چهار در مختلف وارد ساختمان می‌شوند. همه‌ی آنها از طریق دستگاه جابه‌جایی به ساختمان اصلی منتقل می‌شوند. چهار دزد که جمهوری اسلامی انگشتانشان را بریده است، مراقب این درها هستند.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۹

بحث بین شیوا و نویسنده جریان دارد و آنها درباره‌ی ثنویت چینی حرف می‌زنند و شیوا اظهار تأسف می‌کند که در این زمینه اطلاعاتی نداشته است.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۸

شهرنوش پارسی‌پور – نویسنده و شیوا وسایل خانه را که همانند اسباب‌بازى کودکان است به آپارتمان مى‌آورند.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۷

شهرنوش پارسی‌پور – شیوا به نویسنده مى‌گوید که این ساختمان داراى دوازده طبقه است و آپارتمانى که او براى نویسنده انتخاب کرده در طبقه هفتم قرار دارد.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور –۶

شهرنوش پارسی‌پور – شیوا به نویسنده مى‌گوید که سر هر کس هاله‌اى دارد که از طریق آن مى‌توان او را شناخت. در مورد هاله سر نویسنده مى‌گوید به درد کارش مى‌خورد.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۵

شهرنوش پارسی‌پور – نویسنده که از دانش منوچهر شگفت‌زده شده از او مى‌پرسد آیا دستیارانى دارد یا نه. بعد به او مى‌گوید نباید نامش منوچهر باشد و شیوا نام مناسب‌ترى براى اوست.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۴

شهرنوش پارسی‌‌پور - منوچهر مى‌گوید من به آمریکا آمده‌ام تا از شما دعوت کنم اگر دلت مى‌خواهد با من به ایران برگرد. نویسنده مى‌گوید پولى در بساط ندارد.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۳

شهرنوش پارسی‌‌پور - گفت‌و‌گو بین نویسنده و منوچهر ادامه دارذ. نویسنده در ریشه‌یابی گرفتاری‌های ایران می‌گوید علاوه بر رفتار اقتصادى و جنسى به تکنولوژى نیز باید توجه کرد.

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۲

شهرنوش پارسی‌‌پور - منوچهر، دانشمند جوان دستگاج، یعنى ابزارى را که با آن در فاصله یک ثانیه از ایران به آمریکا آمده در جلدش مى‌گذارد. نویسنده مى‌پرسد نگران نیست که دستگاج او را بدزدند؟

داستان‌دانش «شیوا»: شهرنوش پارسی‌پور – ۱

شهرنوش پارسی‌‌پور - راوى داستان در برکلی، شامش را خورده که تلفن زنگ مى‌زند. شخصى به نام منوچهر، از علاقمندان به ادبیات می‌پرسد آیا امکان دارد که به دیدار او بیاید؟