بایگانی بخش دانش و محیط زیستآرال زنده خواهد شد؟

در بعدازظهر دلنشین یکی از روزهای آگوست سال جاری ده‌ها ماهیگیر قزاق، جشنی را در نزدیکی کرانه‌ی جنوبی دریای آرال شمالی برپا کردند. آن‌ها طبق آیینی که مختص ساکنین پهن‌دشت‌های آسیای مرکزی است، بزغالگان و گوسفندان و ماهیان‌شان را با پشته‌های سیب، گرد هم آوردند، آبجو و ودکایی نوشیدند...