بایگانی بخش نیاز به دسته بندیدوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲- ۴ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

پنج‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲- ۳۱ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲- ۳۰ آکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

آغاز فعالیت کمپین “گفت‌وگو درباره انرژی هسته‌ای”

به‌کوشش مرکز حاميان حقوق بشر کمپين "گفت‌وگو درباره انرژی هسته‌ای" به‌منظور آگاه‌سازی جامعه از انرژی هسته‌ای راه‌اندازی شد. هشت نهاد مدنی و بيش از ۳۲۰ فعال اجتماعی از اين حرکت پشتيبانی کرده‌اند.

سه ‌شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲- ۲۹ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲- ۲۸ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

یک‌شنبه ۵ آبان ۱۳۹۲- ۲۷ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

شنبه۴ آبان ۱۳۹۲- ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

۱۲ سال بردگی؛ یکی دیگر از بخت‌های اسکار

مجتبا یوسفی‌پور - «۱۲ سال بردگی» ساخته استیو مک کوئین یکی از بخت‌های اسکار است. منتقدان یک‌صدا این فیلم را ستوده‌اند و از آن به عنوان فیلمی عمیق و پیچیده یاد کرده‌اند.

جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۲- ۱ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

جمعه ۳ آبان ۱۳۹۲- ۲۵ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

پنج‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۲- ۲۴ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

چهار شنبه ۱ آبان ۱۳۹۲-۲۳ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲- ۲۲ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲- ۲۱ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

‌یک شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۲- ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

۳۵ شهروند یارسانی در برابر مجلس بازداشت شدند

در تجمع امروز شهروندان یارسانی