بایگانی بخش نیاز به دسته بندی۱۰۰ روز دولت روحانی؛ ناامید کننده در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه‌ای تفصيلی به کارنامه دولت حسن روحانی در ۱۰۰ روز گذشته پرداخته و عملکرد دولت در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی را "نااميدکننده" خوانده است.

یک‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ – ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳

 تهیه‌کننده و مجری:  سمیرا طلوعی

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲– ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۲ – ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۲- ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

چهار شنبه ۲۲ آبان۱۳۹۲ – ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

سه شنبه ۲۱ آبان۱۳۹۲- ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲- ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

امضای تعهدات عملی ایران به شفاف‌سازی در برنامه هسته‌ایش

در چارچوب توافقنامه ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که به امضای یوکیا آمانو و علی‌اکبر صالحی رسيد، ايران تعهدات تازه‌ای را پذيرفت.

یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲– ۰ ۱ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲– ۹ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۲ – ۸ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲- ۷ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲- ۶ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

سه شنبه ۱۴ آبان۱۳۹۲ – ۵ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲- ۴ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

یک‌شنبه ۱۲آبان – ۳ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن