بایگانی بخش نیاز به دسته بندیدوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲- ۲۸ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۲- ۱ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

جمعه ۳ آبان ۱۳۹۲- ۲۵ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

پنج‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۲- ۲۴ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

چهار شنبه ۱ آبان ۱۳۹۲-۲۳ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲- ۲۲ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲- ۲۱ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

‌یک شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۲- ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

۳۵ شهروند یارسانی در برابر مجلس بازداشت شدند

در تجمع امروز شهروندان یارسانی

شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۲- ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

جمعه ۲۶ مهر۱۳۹۲- ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سمیرا طلوعی

پنج‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲- ۱۷ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

چهار‌‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۲- ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

سه ‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲- ۱۵ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ – ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه کننده و مجری: سمیرا

سایه سرای دلگشا بر کاخ گلستان

مهم‌ترین نگرانی کارشناسان سازمان یونسکو پیش از ثبت کاخ گلستان، احداث یک ساختمان بلندمرتبه در محل سرای دلگشا بود. اتفاقی که حالا دارد رخ می‌دهد و ممکن است زنگ خطر را برای کاخ گلستان نیز...

شاهنامه خوانی، ۱۲۴: رستم و هفت گرد دلیر ایران، جنگ در نخجیرگاه افراسیاب

گيو به پهلوان گفت كه اى دلير شهريار و گوان، من به پيشباز افراسياب خواهم رفت و نخواهم گذاشت تا از آب بگذرد. سر پل را خواهم گرفت و در آن سوى پل او را...