بایگانی بخش نیاز به دسته بندیپنج‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲- ۳۱ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲- ۲۸ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

یک‌شنبه ۵ آبان ۱۳۹۲- ۲۷ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

شنبه۴ آبان ۱۳۹۲- ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

۱۲ سال بردگی؛ یکی دیگر از بخت‌های اسکار

مجتبا یوسفی‌پور - «۱۲ سال بردگی» ساخته استیو مک کوئین یکی از بخت‌های اسکار است. منتقدان یک‌صدا این فیلم را ستوده‌اند و از آن به عنوان فیلمی عمیق و پیچیده یاد کرده‌اند.

جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۲- ۱ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

جمعه ۳ آبان ۱۳۹۲- ۲۵ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

پنج‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۲- ۲۴ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

چهار شنبه ۱ آبان ۱۳۹۲-۲۳ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲- ۲۲ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲- ۲۱ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

‌یک شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۲- ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

۳۵ شهروند یارسانی در برابر مجلس بازداشت شدند

در تجمع امروز شهروندان یارسانی

شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۲- ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

جمعه ۲۶ مهر۱۳۹۲- ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سمیرا طلوعی

پنج‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲- ۱۷ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

چهار‌‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۲- ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی