بایگانی بخش نیاز به دسته بندیبرنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱– ۵ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

۲۰:۴۰ سخنگوی کاترین اشتون: ایران هنوز به پیشنهاد...

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۱ – ۱ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: سارا روشن

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

 ۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان...

برنامه‌های رادیو زمانه در دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۰ دی۱۳۹۱- ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲


تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵...

برنامه‌های رادیو زمانه در جمعه ۸ دی‌ ۱۳۹۱ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده و مجری: لیدا حسینی‌نژاد
خبرخوان: کلاله پارسا
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان

برنامه‌های رادیو زمانه در پنج‌شنبه ۷ دی ۱۳۹۱- ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: لیدا حسینی‌نژاده

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

برنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۶ دی۱۳۹۱ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۲

 


 مجری و تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل...

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۵ دی ۱۳۹۱ – ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲

 


 
تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 


۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه‌های رادیو زمانه در دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱ – ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۳ دی۱۳۹۱- ۲۳ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

برنامه‌های رادیو زمانه در جمعه ۱ دی‌ ۱۳۹۱ – ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده و مجری: لیدا حسینی‌نژاد
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (

برنامه‌های رادیو زمانه در پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۱ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده: سارا روشن
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی


۲۰:۴۰...

برنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲

 


مجری و تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 


 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه


 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول...

برنامه‌های رادیو زمانه در دوشنبه ۲۷ اذرماه ۱۳۹۱ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده: سارا روشن
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱- ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲


 
تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان...

شاد بودن در ایران -قسمت یازدهم

 
چگونه می‌توان در ایران شاد بود؟

چگونه می‌توان در ایران امیدوار بود؟

چگونه می‌توان در ایران با انگیزه بود؟

 

این‌ها سوالاتی‌ست که در قسمتِ یازدهم...