بایگانی بخش نیاز به دسته بندیبرنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱- ۱۳ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

۲۰:۴۰ قرارگرفتن ايران جزو "بدترين کشورها" از نظر آزادی...

برنامه‌های رادیو زمانه در پنج‌شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۱- ۱۰ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)     
۲۰:۴۰ کشته...

برنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ – ۹ ژانویه ۲۰۱۳

 

مجری و تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی

خبرخوان: لیدا حسینی‌نژاد

مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱ – ۸ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

خبرخوان: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل...

حق شادی

سارا روشن- انسان حق دارد شاد باشد. معنای این حق چیست؟ این حق چه رابطه‌ای با حقوق دیگر دارد؟ ما ایرانیان از آن چه درکی داریم؟

 

در بخش دوم و پایانی گفت و...

حقوق بشر و افق دید ما

سپیده شایان - درک ما از حقوق بشر دچار چه محدودیتی است؟ گفتمان حقوق بشر در ایران دارای چه ویژگی‌هایی است که باعث می‌شود محدود باشد؟ فرق مبارزه حقوق بشری و سیاسی چیست؟ پیوند...

برنامه‌های رادیو زمانه در دوشنبه ۱٨ دی ۱۳۹۱- ٧ ژانویه ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)     
۲۰:۴۰ گزارش...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۱- ۶ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱– ۵ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای...

برنامه‌های رادیو زمانه در جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱- ۴ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)     
۲۰:۴۰ آسیب‌های...

برنامه‌های رادیو زمانه در پنج‌شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۱- ۳ ژانویه ۲۰۱۲

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن
خبرخوان: لیدا حسینی‌نژاد
مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)     
۲۰:۴۰ ...

برنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۱۳ دی۱۳۹۱ – ۲ ژانویه ۲۰۱۳

 

مجری و تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
خبرخوان: لیدا حسینی‌نژاد
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)
۲۰:۴۰ آرایش...

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۱ – ۱ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: سارا روشن

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

 ۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان...

برنامه‌های رادیو زمانه در دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۰ دی۱۳۹۱- ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲


تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵...

برنامه‌های رادیو زمانه در جمعه ۸ دی‌ ۱۳۹۱ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده و مجری: لیدا حسینی‌نژاد
خبرخوان: کلاله پارسا
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان

برنامه‌های رادیو زمانه در پنج‌شنبه ۷ دی ۱۳۹۱- ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: لیدا حسینی‌نژاده

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...