بایگانی بخش نیاز به دسته بندیبرنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۱۳ دی۱۳۹۱ – ۲ ژانویه ۲۰۱۳

 

مجری و تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
خبرخوان: لیدا حسینی‌نژاد
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)
۲۰:۴۰ آرایش نیروهای سیاسی درون نظام و نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ایران؛

         گفت‌وگو با...

برنامه‌های رادیو زمانه در جمعه ۸ دی‌ ۱۳۹۱ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده و مجری: لیدا حسینی‌نژاد
خبرخوان: کلاله پارسا
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان

برنامه‌های رادیو زمانه در پنج‌شنبه ۷ دی ۱۳۹۱- ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: لیدا حسینی‌نژاده

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

برنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۶ دی۱۳۹۱ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۲

 


 مجری و تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل...

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۵ دی ۱۳۹۱ – ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲

 


 
تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 


۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه‌های رادیو زمانه در دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱ – ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۳ دی۱۳۹۱- ۲۳ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

برنامه‌های رادیو زمانه در جمعه ۱ دی‌ ۱۳۹۱ – ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده و مجری: لیدا حسینی‌نژاد
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (

برنامه‌های رادیو زمانه در پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۱ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده: سارا روشن
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی


۲۰:۴۰...

برنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲

 


مجری و تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 


 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه


 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول...

برنامه‌های رادیو زمانه در دوشنبه ۲۷ اذرماه ۱۳۹۱ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده: سارا روشن
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱- ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲


 
تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان...

شاد بودن در ایران -قسمت یازدهم

 
چگونه می‌توان در ایران شاد بود؟

چگونه می‌توان در ایران امیدوار بود؟

چگونه می‌توان در ایران با انگیزه بود؟

 

این‌ها سوالاتی‌ست که در قسمتِ یازدهم...

برنامه‌های رادیو زمانه در جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۱ – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد
مجری: سارا روشن
خبرخوان:سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری

 

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

۲۰:۴۰ وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه؛...

برنامه‌های رادیو زمانه در پنج‌شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۱- ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲

تهیه‌کننده: سارا روشن
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: آرمین کیانی

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

برنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱ – ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲

 
مجری و تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن امیری
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)