ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

جنگ اسرائیل ــ غزه: گذشته، حال، آینده

می‌گویند نخستین قربانی جنگ‌، حقیقت است. ما روزانه در معرض ساعت‌ها خبر و تصویر هولناک از جنگ قرار داریم. احساساتی که آنها در تک‌تکِ ما برمی‌انگیزند، همسان نیست: خشم، اندوه، نفرت، تمسخر، بی‌تفاوتی ... و نتیجه‌هایی که از دل این احساسات بیرون می‌آیند، از حمایت از کشتار فلسطینی‌ها تا توجیه خشونتِ حماس متغیرند. این تصویرها و خبرها از یک سو، در هر جایی با سیاست خاصی مفصل‌بندی می‌شوند و از سوی دیگر، بیرون قاب‌های آنها جهانی از مناسبات قدرت، ستم‌های نژادی، دیوارهای آپارتاید، تاریخِ مداخله‌های استعماری و الخ قرار دارد. «زمانه» در پوشش جنگ اسرائیل ــ غزه هم سعی می‌کند تا مهم‌ترین خبرهای مربوط به آن را به عینی‌ترین شکل ممکن مبتنی بر فکت‌ها روایت کند، و هم یادداشت‌ها و مقاله‌ها و گزارش‌هایی تحلیلی‌ــ‌‌توضیحی را برای قدم گذاشتن به ورای خبرها و تصویرها و فهم عمیق‌تر مسأله منتشر کند.

  1. یک نژاد تخیلی

    ۱۱ دقیقه
    Shlomo Sand : Une race imaginaire: Courte histoire de la judéophobie. 2020

گزارش‌های خبری مطالب بیشتر