صدر اعظم آلمان در سخنانی در حضور بیش از هزار نماینده حزب دموکرات مسیحی از رهبری این حزب کناره‌گیری کرد و به این ترتیب نیمی از قدرت خود را از دست داد. مرکل همچنان صدراعظم آلمان باقی می‌ماند. صدراعظم آلمان در سخنانی که از وداع نشان داشت و از مایه‌ای از قدردانی هم بی‌بهره نمانده بود بیلانی از دستاوردهایش در 16 سال گذشته را ارائه داد: رشد اقتصادی، کاهش شمار بیکاران، حذف خدمت اجباری سربازی و غلبه بر بحران پناهجویی در آلمان. مرکل گفت: «این [موفقیت‌ها] سبب شادی‌ام و افتخاری برای من بود.» نمایندگان به مدت بیش از 10 دقیقه صدراعظم 64 ساله آلمان را تشویق کردند. مرکل چالش‌های پیش روی را برشمرد: گرمایش زمین، دگرگونی‌های عظیم در فن‌آوری و نظم جهانی، چندجانبه‌نگری در تقابل با ملی‌گرایی و منافع ملی آلمان. مرکل در فرازی از سخنانش گفت: «ما هرگز کسی را به حاشیه نمی‌رانیم و محروم نمی‌کنیم، ما هرگز کسی را تحقیر نمی‌کنیم، ما به کرامت همه‌ انسان‌ها به صورت برابر احترام می‌گذاریم، ما هرگز کسی را علیه دیگری تحریک نمی‌کنیم، ما به تمامی هموطنانمان خدمت می‌کنیم.» کنگره حزب دموکرات مسیحی در شهر هامبورگ آنه‌گرت کرامپ کارنباوئر را با ۵۱۷ رای به عنوان جانشین آنگلا مرکل و رهبر جدید حزب دموکرات‌مسیحی آلمان انتخاب کرد. زنی جانشین زنی دیگر شد.