مأموران اداره آب شهرستان کازرون به روستای حکیم‌باشی اعزام شده‌اند که چاه‌های غیر مجاز آب را مسدود و پلمپ کنند. گزارش‌های تأیید نشده‌ای از درگیری بین اهالی روستا با مأموران خبر داده است. معترضان برخی راه‌ها و جاده‌های اطراف را در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی در این منطقه مسدودکرده‌اند. از سه سال پیش تاکنون اداره آب در شهرستان کازرون گروه‌های گشت‌ بازرسی را مأمور کرده که مانع از حفر شبانه چاه‌های غیر مجاز شوند. مردم اما می‌گویند به آب آشامیدنی و آب برای زراعت نیاز دارند.