بنیاد ملی نخبگان از کاهش «مهاجرت قطعی» نفرات برتر کنکور سراسری و المپیادهای علمی خبر داد. براساس گزارش خبرگزاری مهر، این بنیاد بدون اشاره به عوامل دخیل در مهاجرت علمی از جمله قیمت ارز، مسائل مالی و سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط پذیرش و گرفتن ویزا و اقامت برای دانشجویان ایرانی میزان خروج قطعی دانشجویان همه رشته‌ها را کمتر از سال‌های قبل اعلام کرد. خروج قطعی رتبه‌های ۱ تا ۱۰۰۰ کنکور در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ برای رشته‌های ریاضی ۳۸ درصد، رشته‌های علوم تجربی کمتر از ۷ درصد و رشته‌های علوم انشانی کمتر از ۸ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش ارقام فوق برای دانش آموختگان سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به‌ترتیب ۶۰ درصد، ۱۰ درصد و ۲۰ درصد بوده است. ۶۲ درصد از برگزیدگان المپیادهای ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، نجوم و زیست‌شناسی سالهای ۹۰ تا ۹۲ و تنها حدود ۳۷ درصد برگزیدگان المپیادهای سالهای ۹۵ تا ۹۷ «خروج از کشور نهایی» داشته‌اند. بنیاد ملی نخبگان این آمار را براساس تحلیل وضعیت هزارو ۷۱۲ نفر برگزیدگان المپیادهای دانشجویی و ۳۵ هزارو ۳۱۳ نفر از رتبه‌های یک تا هزار کنکور سراسری ارائه کرده است.