سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه شنبه دوم نوامبر/ ۱۱ آبان گفت که ترکیه اسیران داعش را به کشورهای خودشان بازمی‌فرستد. او همچنین از بی‌تفاوتی کشورهای اروپایی نسبت به این مسئله انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری «اسوشیتدپرس»، سویلو گفت که کشورهای اروپایی ترکیه را در رسیدگی به امور اسیرهای داعشی تنها گذاشته است، و افزود: «برای ما قابل قبول نیست، این غیرمسئولانه است. ما داعشی‌های اسیر شده را به کشورهای خودشان بازپس‌می‌فرستیم.» ترکیه در ماه گذشته و پس از اقدام به حمله نظامی به شمال شرقی سوریه برخی اعضای فراری داعش را دستگیر و بازداشت کرد. پیش از این مقامات خودمختاری شمال شرقی سوریه با حمایت ایالات متحده مسئول نگهداری از زندانیان داعش در اردوگاه‌های شمال شرقی سوریه بودند، و بارها مقامات محلی و همچنین مقامات آمریکایی از عدم قبول مسئولیت دولت‌های اروپایی نسبت به این زندانیان که بخش بزرگی از آنها اروپایی هستند و در کشورهای غربی به عضویت داعش آمدند، انتقاد کرده و درخواست کرده بودند تا ترتیبی داده شود که این زندانیان به کشور خود مسترد شده و در آنجا محاکمه شوند.