اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران صبح یکشنبه ۷ بهمن از حضور نظامی ایران در سوریه و عراق دفاع کرد و مدعی شد: اگر ایران دست به کار نمی‌شد، امروز گروه‌های تروریستی که به گفته او به دنبال «معرفی چهره‌ای خشن از اسلام بودند»، در سوریه و عراق قدرت داشتند. او در بخش دیگری از اظهاراتش، راه عبور جمهوری اسلامی از شرایط امروزی را «گفت‌وگوهای ملی» دانست و گفت: «امروز در مقطعی هستیم که به شدت نیاز داریم صدای مردم حتی اگر اعتراضی نیز دارند شنیده و با آنها گفت و گو شود. امروز که در تنگناها قرار داریم اگر مردم به صحنه بیایند می‌توانیم از مشکلات عبور نمایم».