دو کارگر افغانستانی که شامگاه پنجشنبه هجدهم مرداد مشغول حفاری چاه بودند در اثر تخریب دیواره چاه به درون چاه سقوط کرده و جان باختند. حسین جعفری مدیرعامل آتش‌نشانی مشهد گفته است زمانی که آتش‌نشانان به محل حادثه رسیده‌اند دو کارگر را که فاقد علائم حیاتی بوده‌اند، از چاه بیرون کشیده‌اند. کارگران قربانی در قالب یک پروژه ساختمانی در مشهد کار می‌کرده‌اند. اورژانس مشهد مرگ آن دو را تائید کرده است.