به گزارش خبرگزاری کار (ایلنا) مهدی میرمهدی کمیجانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرد برخی از مدیران رده‌بالا با «خودتحریمی» بیشتر از آمریکا در ایجاد شرایط تحریم برای این صنف نقش داشته‌اند و رئیس جمهوری آمریکا باید تحریم را از آن‌ها بیاموزد. میرمهدی کمیجانی گفت: «آمریکا نتوانست ما را تحریم کند اما ما خودمان، خودمان را تحریم کردیم، خود تحریمی دارد پدر کشور را در می‌آورد، ترامپ باید تحریم را از برخی مدیران رده بالای ما یاد بگیرد که چگونه تحریم کند تا تولیدکننده و کاسب نتوانند کمر راست کند». رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین ا ز وجود «کانال قاچاق» خبر داد و گفت فساد و مسئله رشوه در واردات کالا و تخصیص ارز منتهی به سودآوری بیشتر از طریق قاچاق شده است. او توضیح داد: «تجهیزات کامپیوتری در کشور ما تولید نمی‌شود و بخش عمده‌ای از آن وارداتی است و متاسفانه اگر چیزی به عنوان زیرمیزی ندهیم هیچ کاری صورت نمی‌گیرد، این را من با صراحت بیان می‌کنم. هزینه پرداختی بابت رشوه به حدی افزایش پیدا کرده است که اگر بخواهیم کالا را به صورت قاچاق وارد کنیم ارزان‌تر تمام می‌شود».