دکتر پیمان صابریان، رئیس سازمان اورژانس تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا خواهان حمایت بیشتر قانون از امدادگران سازمان اورژانس شده است. این مقام مسئول می‌گوید امدادرسانان اگر به هر دلیل دیر بر بالین بیمار برسند، ممکن است کتک بخورند و یا ناسزا و انواع توهین‌ها را بشنوند. سازمان اورژانس گاهی با موتورسیکلت امدادگران را به محل اعزام می‌کند و این موتورسیکلت‌ها را که بدیل آمبولانس هستند، «موتورلانس» نامیده است. رئیس سازمان اورژانس تهران به ایسنا گفته است: «متأسفانه برخی شهروندان به خاطر عدم آگاهی از شرایط با تکنسین‌های اورژانس درگیر می‌شوند که چرا به جای آمبولانس موتورلانس فرستاده شده یا چرا آمبولانس دیر به محل رسیده است.» سازمان اورژانس در سطح تهران به ۴۵۰ پایگاه نیاز دارد اما امکانات امدادرسانی در حد ۱۹۲ پایگاه است. پیمان صابریان در گفت‌وگو با ایسنا از یک مورد گروگانگیری هم خبر داده: »سال گذشته سابقه گروگان‌گیری تکنسین‌های اورژانس را داشتیم. به طوری که تکنسین‌ها بعد از ورود به خانه‌ای توسط فردی که شیشه کشیده بود با چاقو تهدید شده بودند و آن‌ها را گروگان گرفته بودند و یکی از تکنسین‌ها برای نجات خود از طبقه دوم به پایین پریده بود.»