داوود میرغفاری، رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج یکشنبه سوم تیر در نشست خبری گفت که در ارتباط با اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ در ایران ۴۰ پرونده تشکیل شده است. به گفته او، ۲۱ پرونده در دادگاه انقلاب کرج بررسی شده است. میرغفاری ادعا کرد دستگاه قضائی با بازداشت‌شدگان «در نهایت رأفت» رفتار کرده و بسیاری از آنها را با اخذ تعهد آزاد کرده است. او در مورد احکام معترضان که به اخلال در نظم عمومی متهم شده اند، چنین توضیح داد: « سه نفر تبرئه شده‌اند، سه نفر محکوم به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس شده‌اند و حبس سه نفر دیگر از آنها نیز تعلیق شده، یک نفر به دادگاه ویژه اطفال ارجاع داده شده و برای سه نفر نیز حکم غیابی صادر شده است... برای افرادی که در اغتشاشات باعث آسیب به اموال عمومی شده‌اند مجازات سنگینی از جمله حبس و شلاق در نظر گرفته می‌شود.» اعتراضات سراسری دی ۹۶ از روز هفتم دی‌‌ماه در مشهد آغاز شد و به دست‌کم ۷۲ شهر کوچک و بزرگ ایران گسترش پیدا کرد. در این اعتراضات دست‎کم ۲۷ نفر کشته شدند. شمار کل بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر ۴۹۷۲ نفر بود که از کل این افراد ۴۵۳۴ نفر آزاد شده‌اند. افزون بر این ۵۵ نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند.