به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، سازمان ملل متحد در گزارشی که بر اساس مستندات کشورهای عضو تهیه کرده، به شورای امنیت اطلاع داد که گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق و سوریه مجدداً در حال قدرت گرفتن است. بر این اساس داعش در عراق و در سوریه دست به حملاتی زده، خواهان آزادی ستیزه‌جویان از زندان‌ها شده و با استفاده از نقاط ضعف مأموران امنیتی محلی برای رسیدن به این اهداف تلاش‌هایی هم کرده است. گزارش سازمان ملل از فعالیت‌های اخیر داعش نمایانگر سازمانی است که شکست‌های سختی را تحمل کرده، اما مصمم و از نظر مالی تأمین است و مانند گذشته یک خطر جدی منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آید.