سخنگوی سازمان اورژانس کشور دوشنبه ۲ دی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت طی ۲۴ ساعت گذشته و با افزایش آلودگی هوا، ۲۴۲۶ نفر به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس استان‌های تهران،‌ اصفهان، البرز، مرکزی، قزوین، قم، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی مراجعه کردند. به گفته مجتبی خالدی از این تعداد ۹۵۵ نفر به دلیل بیماری‌های تنفسی و ۱۴۷۱ نفر به دلیل بیماری‌های قلبی به این مراکز مراجعه کرده‌اند. بر این اساس استان تهران با ۱۲۰۹ مراجعه در صدر آمار قرار دارد. سخنگوی سازمان اورژانس کشور در ادامه این مصاحبه گفت استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز و مرکزی در رده‌های بعدی مراجعات بیماران قلبی و تنفسی قرار گرفته‌اند. خالدی توضیح داد: در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز و مرکزی به ترتیب ۳۷۵، ۳۱۷، ۲۲۷، ۱۲۹ و ۷۱ نفر به بخش اورژانس مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.