محمد جواد ظریف وزیر خارجه دوشنبه ۸ بهمن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال سید علی ادیانی نماینده قائم‌شهر پیرامون عدم اجرای شروط ۹ گانه‌ای که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در خصوص برجام تعیین کرده گفت: «بر اساس نامه رهبری هیئتی به اسم هیئت نظارت بر برجام تشکیل شد که این هیأت مسئول رسیدگی مفاد نامه است.» ظریف گفت: «کار هیئت نظارت و همچنین جمهوری اسلامی ایران آن است که در نامه‌های مستمر که در نامه‌های متعدد از ابتدای برجام تاکنون موارد بدعهدی و نقض برجام توسط آمریکا و ناقضین را به این هیئت رسانده و اقداماتی که می‌توانستیم انجام دهیم و تصمیم‌گیری در این خصوص صورت گیرد. نقش وزارت خارجه فقط گزارش‌دهی به هیئت نظارت بر برجام بوده است.» ظریف به تأکید گفت: «برجام از نظر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن بهترین شرایط انجام شده. بدعهدی آمریکا به برجام را به نام ایران تمام نکنید.» به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان از توضیحات طریف قانع شدند.