علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران گفته طبق آمارها «پدیده‌های نوظهوری چون تجردگرایی» در خانواده‌های ایرانی در حال شکل‌گیری‌اند. به‌گفته او براساس آخرین سرشماری، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر از جمعیت ایران در «سن متعارف ازدواج» و «هرگز ازدواج نکرده» هستند و یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر از سن متعارف ازدواج عبور کرده‌اند اما هنوز به سن «تجرد قطعی» نرسیده‌اند. او در توضیح این مطلب گفته: «به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۳۲ هزار می‌رسد». منظور از تجرد قطعی، نسبت درصد کسانی است که تا ۵۰ سالگی ازدواج نکرده‌اند و فرض بر این قرار می‌گیرد که دیگر ازدواج نخواهند کرد. این شاخص به لحاظ تأثیری که می‌تواند بر زاد و ولد و باروری بگذارد در آمار بسیار حائز اهمیت است. علی اکبر محزون درباره سن متعارف ازدواج در ایران نیز گفته: «طی چند دهه گذشته سن ازدواج آقایان از ۲۴ به ۲۸ سال و برای خانم‌ها از ۱۹ به ۲۳ سال رسیده است. ضمن اینکه این آمار در شهرهای مختلف و حتی در شمال و مرکز و جنوب کلانشهری مانند تهران کاملاً متفاوت است. بخشی از دلیل افزایش سن ازدواج تحولات اجتماعی است و بخشی هم به سیاست گذاری‌ها برمی‌گردد.» او همچنین می‌گوید خانواده‌های ایرانی نیز در حال تغییر شکل از خانواده‌های گسترده چند نسلی به «خانوار هسته‌ای» هستند.